loading
views

Werknemer concurreert met werkgever door nevenwerkzaamheden

Werkgever door middel van nevenwerkzaamheden beconcurreren is in strijd met goed werknemerschap
Werknemer is op 10 april 1977 in dienst getreden bij werkgever. Tot augustus 2010 heeft werkgever gedoogd dat medewerkers ‘zwaar bijklussen’ en daarbij gebruik maakten van materialen van werkgever. In augustus 2010 heeft werkgever besloten dat werknemers geen materialen meer bij werkgever mochten bestellen, maar rechtstreeks bij een leverancier. Werknemer heeft op 1 september 2011 een eenmanszaak opgericht en voert onder meer dezelfde werkzaamheden als werkgever uit.

Verzoek en verweer
Werkgever heeft gevorderd dat het werknemer wordt verboden om concurrerende nevenactiviteiten te verrichten. De rechter in eerste aanleg heeft deze vordering afgewezen, omdat de nevenwerkzaamheden lange tijd waren gedoogd en zelfs gefaciliteerd. Werkgever is in hoger beroep gegaan.

Oordeel Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Het hof overwoog dat de kern van het geschil de volgende vraag is: “kan het werknemer worden verboden om in het kader van zijn bedrijf werkzaamheden te verrichten die doorgaans ook in het bedrijf van werkgever voorkomen”. Het hof overwoog verder dat het verrichten van nevenwerkzaamheden bij gebreke van een contractueel verbod in beginsel geoorloofd is. Dit is anders indien daarmee de grenzen van goed werknemerschap worden overschreden. Als de werkzaamheden het functioneren van werknemer negatief beïnvloeden of wanneer deze de werkgever hinderen in zijn bedrijfsvoering dan kunnen deze grenzen worden overschreden. Het hof oordeelde dat daarbij wordt gekeken naar alle werkzaamheden die door het bedrijf van de werkgever voor derden worden verricht. Nu werknemer ook installatiewerkzaamheden verricht, worden deze werkzaamheden als concurrerend beschouwd. Daar kwam nog bij dat werknemer zijn nevenwerkzaamheden verrichtte met verkregen materialen van werkgever.
Het hof oordeelde dat een deel van de nevenwerkzaamheden zich niet verdragen met hetgeen werknemer als goed werknemer wordt betaamd. Het feit dat werkgever vergelijkbare activiteiten in het verleden heeft gedoogd, doet daar niet aan af. Werkgever was vrij om daarop terug te komen en zij had daar ook reden toe. De vordering van werkgever werd toegewezen.

Tip: Het is aan te bevelen om een verbod van nevenactiviteiten in een arbeidsovereenkomst op te nemen. Uit deze zaak valt op te maken dat ook in het geval dit niet is afgesproken dat het dan onder omstandigheden niet strookt met het beginsel van goed werknemerschap.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 oktober 2013, 2013:7547

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Marijke Oosterom Van Diepen Van der Kroef Den Haag, tel. 070 360 3151 of naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek