loading
views

Sectorpremies 2014

29 oktober 2013

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de op 17 oktober door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.

De sectoren Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Grafische industrie, Horeca algemeen, Uitzendbedrijven, Culturele instellingen, Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep.

Uitzendbedrijven
De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.
> zie de bron voor meer detail

Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie.

Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor het ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers geldt een lagere sectorpremie.

De in het besluit gepubliceerde sectorpremies moeten nog opgehoogd worden met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze opslag wordt door het ministerie van SZW vastgesteld.

Bron: Staatscourant, 17 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek