loading
views

USG People Q3 2013 omzet -3%

USG People Q3 2013 omzet -3%

USG People maakte vandaag haar resultaten over het derde kwartaal 2013 bekend

“Onze resultaten hebben zich in het derde kwartaal zeer positief ontwikkeld” zei Rob Zandbergen, CEO van USG People. “De stappen die we in het kader van onze strategie hebben gezet leveren duidelijk resultaat op. Onze concurrentiepositie is verder verbeterd en resulteert in een stijging van de omzet en toenemende winstgevendheid bij onze werkmaatschappijen in alle vestigingslanden.”

> USG People persbericht resultaten Q3 2013

Kernpunten
• Omzet bedroeg € 599,4 miljoen (3e kwartaal 2012: € 614,9 miljoen); omzet 3% lager dan vorig jaar; omslag naar groei bijna bereikt
• Onderliggende operationele kosten zijn verlaagd met 6% ten opzichte van vorig jaar
• Onderliggende EBITA steeg naar € 23,1 miljoen (3e kwartaal 2012: € 22,6 miljoen); EBITA-marge steeg naar 3,9% van 3,7% in het derde kwartaal vorig jaar
• Onderliggend nettoresultaat steeg naar € 8,9 miljoen (3e kwartaal 2012: € 7,1 miljoen)
• Financieringsstructuur is geoptimaliseerd door achtergestelde lening van € 60 miljoen
• Juridische claims in Duitsland zijn definitief vastgesteld; positief incidenteel resultaat van € 11 miljoen
• Te verrekenen winstbelasting uit verkoop General Staffing activiteiten heeft positief effect op het nettoresultaat van € 14,1 miljoen
• Topstructuur is aangepast en de wijze van aansturing is vereenvoudigd

Toelichting
Zandbergen: “De deze week aangekondigde wijziging van de topstructuur geeft de werkmaatschappijen meer verantwoordelijkheid en een directere betrokkenheid bij de besluitvorming waardoor het ondernemerschap wordt gestimuleerd en versterkt. Wij zijn verheugd te mogen constateren dat onze resultaten zich sterk verbeteren en ik wil graag mijn oprechte dank overbrengen aan onze medewerkers die de afgelopen periode, in vaak moeilijke en uitdagende marktomstandigheden, uitstekend gewerkt en gepresteerd hebben. Nu de markten zich lijken te verbeteren zijn wij als USG People uitstekend gepositioneerd om hiervan optimaal te kunnen profiteren.”

Omzet
De omzet per werkdag was 4,1% lager dan vorig jaar in het derde kwartaal. In het vorige kwartaal bedroeg de daling nog 8,0% ten opzichte van vorig jaar. In de maand september lag de omzet per werkdag 3,2% onder vorig jaar.

Brutomarge
Het onderliggende brutoresultaat bedroeg € 127,9 miljoen in het derde kwartaal (3e kwartaal 2012: € 133,7 miljoen). In procenten van de omzet kwam de brutomarge uit op 21,3% tegenover 21,7% vorig jaar in het derde kwartaal. Ten opzichte van het vorige kwartaal steeg de brutomarge met 30 basispunten. Vergeleken met vorig jaar is het brutomargepercentage gedaald door mixeffecten en door prijsdruk.

Verschuiving naar grote klanten – effect op marges
Er was een omzetverschuiving naar grote klanten waar de vraag zich gunstiger ontwikkelde dan in het midden- en kleinbedrijf. Dit veroorzaakt een negatief mixeffect daar grotere volumes tegen lagere marges worden geleverd en bij grote klanten meer gebruik wordt gemaakt van low cost delivery modellen, zoals in-house, outsourcing en payrolling. Voorts was er een impact van lagere omzet bij onderdelen die diensten tegen hogere marges aanbieden, zoals USG Restart in Frankrijk, USG Professionals en bij onze callcenters. Naast deze verandering in de omzet mix zijn de marges gedaald door prijsdruk.

Uit het bericht van de Telegraaf:
De Nederlandse uitzendmarkt bleef in het laatste kwartaal voor USG People competetief. Kleinere merken zoals Creyf’s en Unique deden het beter dan de markt. Maar het veel grotere bedrijfsonderdeel Start People bleef achter en nichemerken zoals Secretary Plus en Technicum presteerden de afgelopen drie maanden zwak. De Franse vestigingen van USG People presteerden het beter dan die in Duitsland, België en Nederland. „De omzetdaling is daar inmiddels omgeslagen naar groei.”

Bron: USG People, 25 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek