loading
views

UWV: meer werkgelegenheid in detailhandel

UWV: meer werkgelegenheid in detailhandel

Hoewel de detailhandel economisch onder druk staat, zet de groei van de werkgelegenheid in de sector door.

Door webwinkelen ontstaan nieuwe functies in detailhandel. > zie samenvatting sectorbeschrijving

Tot 2018 groei met 13.000 banen
Op basis van de huidige inzichten verwacht UWV tot 2018 een groei van het aantal banen voor medewerkers in de detailhandel met 13.000. Daarnaast zal het aantal vacatures in de sector na jaren van daling weer gaan oplopen, tot 140.000 vacatures in 2018. Dat blijkt uit de sectoranalyse detailhandel die UWV in samenwerking met het Kenniscentrum Handel heeft gemaakt. De groei van de werkgelegenheid in de detailhandel houdt verband met de toenemende populariteit van het webwinkelen. Met webwinkelen ontstaan ook nieuwe functies in de detailhandel, bijvoorbeeld in de logistiek, transport en inpakservices.

Ruime arbeidsmarkt, goede perspectieven
De detailhandel heeft een aandeel van 11 procent in de werkgelegenheid van Nederland. Op dit moment werken er zo’n 780 duizend medewerkers in de sector. Voor bijna alle beroepen in de detailhandel is op dit moment sprake van een ruime arbeidsmarkt met weinig tekorten, maar dat gaat veranderen. UWV verwacht dat het aantal openstaande vacatures na jaren van daling de komende periode weer zal stijgen, van 120.000 nu tot 140.000 in 2018.

Omdat de komende tijd vanwege de vergrijzing sprake zal zijn van een sterkere vervangingsvraag, nemen de arbeidsperspectieven voor lager opgeleiden en Wajongers toe. Door de verwachte toename van de werkgelegenheid is het arbeidsmarktperspectief voor MBO-gediplomeerden op niveau 1, 2 of 3 gunstig te noemen.

Kortere werkweek, aandeel middenkader neemt af
De ontwikkeling van de werkgelegenheid staat in de detailhandel non-food al een tijd onder druk. Na de recessie kan de instroom in de non-food echter weer snel toenemen. Op dit moment biedt de food detailhandel al goede instroomperspectieven. Het aantal gewerkte uren per persoon per week is de afgelopen jaren fors gedaald: dat betekent dat de gemiddelde werkweek van zowel mannen als vrouwen korter is geworden.

Vrouwen werken gemiddeld 20 uur per week in een winkel, mannen gemiddeld 28 uur. Het aandeel flexibele arbeid in de detailhandel is met een kleine 40 procent hoog. De meeste ‘kleine baantjes’ komen voor in de supermarkten. Veel jongeren combineren dat werk met hun studie. De middenkaderfuncties verdwijnen in de detailhandel. Aan de ‘onderkant’ komen er banen bij, aan de ‘bovenkant’ blijft de werkgelegenheid gelijk, terwijl de complexiteit van de hogere functies toeneemt. Soft skills, zoals gastheerschap en klantvriendelijkheid worden belangrijker. Dit geldt ook voor kennis van nieuwe technologieën en ICT.

Minder mbo-ers, voldoende stageplaatsen
Bijna 32.000 mbo-studenten volgden in 2013 een mbo-handelsopleiding, een afname van 2,7% in vergelijking met het voorgaande jaar. De verslechterde economie is er de oorzaak van dat bedrijven mbo-studenten in mindere mate een leerbaan kunnen bieden. Naar verwachting zet de daling van het aantal mbo-studenten in handelsopleidingen de komende jaren door en zal het tekort aan stageplaatsen daardoor oplossen.

Bron: UWV, 18 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek