loading
views

ManpowerGroup viert 65 jarig bestaan – aandacht voor jeugdwerkloosheid

ManpowerGroup viert 65 jarig bestaan – aandacht voor jeugdwerkloosheid

Manpower viert 65 jarig bestaan 

CEO Jeff Joerres bezoekt Nederland

Woensdag 16 oktober kwam de leider van ManpowerGroup, CEO Jeffrey Joerres, naar Nederland. Hij nam deel aan een paneldiscussie over jeugdwerkloosheid in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Aansluitend maakte hij een boottocht met medewerkers van Experis. Vervolgens werd er een ManpowerGroup Colleagues Tour georganiseerd, waarbij Joerres in gesprek ging met 100 collega’s uit alle organisaties binnen ManpowerGroup Nederland.

Paneldiscussie jeugdwerkloosheid, vlnr Bruno Bruins, directeur UWV, Daniël Roos, directeur JINC, gespreksleider Rens de Jong, BNR, prof. dr. Annemieke Roobeek, Nyenrode, Jeffrey Joerres, CEO ManpowerGroup

Foto’s: Geek Zwetsloot

Aanpak jeugdwerkloosheid
De paneldiscussie in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam over de aanpak van jeugdwerkloosheid, onder leiding van Rens de Jong (BNR), werd gevoerd in het bijzijn van afgevaardigden van het bedrijfsleven en overheidsorganisaties.

Uit de top van ManpowerGroup waren onder meer aanwezig Hans Leentjes, Jilko Andringa en Frits Scholte.
Het panel bestond uit Jeffrey Joerres, CEO ManpowerGroup, prof. dr. Annemieke Roobeek, Nyenrode, Daniël Roos, directeur JINC, en Bruno Bruins, directeur UWV.

Laat je inspireren door Fosbury
Om iedereen in kansen te laten denken, liet Rens de Jong een foto zien van hoogspringer Dick Fosbury, die in de vorige eeuw een vernieuwende sprongtechniek introduceerde, die hem wereldberoemd maakte. Door het cultiveren van deze techniek – die later de naam ‘fosburyflop’ kreeg – werd hij uiteindelijk Olympisch kampioen in 1968. Hij sprong rugwaarts over de lat, wat na verloop van tijd door alle hoogspringers werd overgenomen.

Ook bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid ligt de lat hoog en is een nieuwe aanpak nodig. Rens vroeg de aanwezigen om in groepjes innovatieve oplossingen te noemen ter inleiding van de paneldiscussie.

Door het publiek werd onder meer een stageplicht voor jongeren genoemd, zoals je vroeger de dienstplicht had. Ook werd gezegd dat veel mensen op eigen initiatief jongeren zouden kunnen begeleiden als coach of mentor. Ook de verplichting tot job rotatie werd genoemd om jongeren meer kansen te geven. Als elk bedrijf met 20 of meer personeelsleden een jongere in dienst neemt, is het probleem ook opgelost. Het gaat om het besef van urgentie.

Wat jeugdwerkloosheid betreft staat Nederland in Europa op de 26e plaats. Griekenland, Spanje en Kroatië vormen samen de top 3.
Ook al doet Nederland het relatief goed, het effect van jeugdwerkloosheid is niet te onderschatten.

Besef van het probleem
Jeffrey Joerres gaf aan dat jeugdwerkloosheid onder alle omstandigheden een major problem is. Zolang jongeren geen werk hebben is er sprake van schade voor hen en voor de samenleving. Ze raken namelijk op achterstand. Langdurige werkloosheid laat sporen na door de opgelopen achterstand in loon en in ervaring, die later moeilijk wordt ingehaald.
Joerres noemt dit ‘the scar of loss of wage and the scar of loss of experience’. Het beïnvloedt hun positie op de arbeidsmarkt en het kan zelfs doorwerken tot in de tweede generatie, zoals Joerres getuigde vanuit ervaringen in de Verenigde Staten. Daarom mogen we ons er niet bij neerleggen.
In Amsterdam is 43% van de jonge arbeidsmigranten werkloos. Van de werkloze jongeren in Amsterdam heeft 50% geen startkwalificatie. Alarmerende cijfers, wat wordt er aan gedaan?

Paneldiscussie aanpak jeugdwerkloosheid, vlnr Bruno Bruins, directeur UWV, Daniël Roos, directeur JINC, gespreksleider Rens de Jong, BNR, prof. dr. Annemieke Roobeek, Nyenrode, Jeffrey Joerres, CEO ManpowerGroup

Taalbegrip in werkomgeving
Panellid Daniël Roos gaf aan dat JINC onder meer taaltrips organiseert voor jongeren, waardoor ze bekend raken met taal en begrippen die passen bij diverse werkomgevingen. Dat hebben ze nodig om er als starter in te kunnen functioneren en zich zeker te voelen. Veel jongeren missen op dat punt de aansluiting, terwijl ze die vaardigheden snel bijleren als ze daarin worden ondersteund.

JINC

Ook de opleidingskeuzes sluiten vaak niet aan bij de behoefte in de markt. Er is veel vraag naar technisch opgeleid personeel, maar zolang jongeren niet een goed beeld hebben van branches en vakgebieden waar ze later zouden kunnen werken, kiezen ze niet gericht. Daarom geeft JINC jongeren eveneens informatie over werkplekken en studiemogelijkheden.

Faciliteer jongeren
Annemieke Roobeek, initiatiefnemer van onder meer Meeting More Minds, pleit voor innovatie en creativiteit. Onze economie heeft de bijdrage van jongeren nodig om vitaal te zijn.
MeetingMoreMinds
Ze stelt voor dat organisaties hun onbenutte kantoorruimte gratis aanbieden aan starters, die daar nieuwe experimentele bedrijfjes kunnen opzetten. Zo ontmoeten en inspireren ze elkaar. Jongeren beschikken over nieuwe vaardigheden en zijn daarmee in staat op termijn nieuwe werkgelegenheid te creëren. Het is verstandig om dat als bedrijfsleven te faciliteren, ook al zie je er niet ogenblikkelijk resultaat van.

Joerres gaf aan dat er een tweesporenbeleid nodig is. Organisaties staan onder druk vanwege de beperkte economische groei. Daarom ontbreekt het bij hen op korte termijn aan moed om jongeren aan te nemen. Tegelijk is het verstandig om werkgelegenheid voor jongeren te faciliteren, vanuit een lange termijn visie.

Lange termijn beleid
Maurits Derksen, directeur HRM van Alliander, gaf aan dat het bij de top van bedrijven ontbreekt aan een duurzame, lange termijn visie. Oudere managers staan niet altijd open voor de noodzaak om jongeren aan te nemen. Vaak wordt gewerkt vanuit beleidsplannen van hooguit 1 jaar. Dat belemmert een deugdelijk instroombeleid. Ook de afstand tussen opleidingen en bedrijven is te groot. Veel uitwisseling tussen bedrijven en opleidingen is nodig. Er moeten contactmogelijkheden met scholen worden gecreëerd. Derksen gaf als voorbeeld dat Alliander groepen leerlingen uitnodigt op de werkvloer. Zij worden door oudere werknemers geïnformeerd en begeleid. Voor beide partijen is dat inspirerend.

Paneldiscussie aanpak jeugdwerkloosheid, vlnr Bruno Bruins, directeur UWV, Daniël Roos, directeur JINC, gespreksleider Rens de Jong, BNR, prof. dr. Annemieke Roobeek, Nyenrode, Jeffrey Joerres, CEO ManpowerGroup

De mogelijkheden van games
Vanuit het bedrijfsleven werd ook gamification genoemd als een goede manier om jongeren te informeren over werkgelegenheidsprojecten. Soms blijkt het lastig om de juiste jongeren te bereiken voor bepaalde banen. De gemeente zou dat onder voorwaarden beter kunnen faciliteren.

Bruno Bruins, directeur UWV, gaf aan dat ondernemers vooral hun eigen rol moeten nemen in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, omdat het UWV zich hoofdzakelijk concentreert op re-integratie van werkloze ouderen en arbeidsgehandicapten.

Blijf optimistisch
Aan het slot van de discussie werd door Annemieke Roobeek genoemd dat het mogelijk zou moeten zijn om vrijstelling van loonbelasting te krijgen voor het aannemen van jongeren tussen de 20 en 28 jaar. Maurits Derksen antwoordde hierop dat het hem zinvoller lijkt om boetes op te leggen aan bedrijven als ze geen jongeren aannemen. “Belonen, dat hebben we al geprobeerd en het hielp niet.”

Resumerend zei Jeffrey Joerres dat het belangrijk is om niet cynisch te worden. Bestrijding van jeugdwerkloosheid is een doorgaande uitdaging, waarbij je open moet blijven voor elk idee.

‘Be evangelical’ over de kansen om jongeren aan werk te helpen, zo besloot Rens de Jong de bijeenkomst. “Zie het als een missie.”

Verslag: Hinke Wever, FlexNieuws
Foto’s: Geek Zwetsloot

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek