loading
views

Werkgevers creëren 7500 banen voor gehandicapten

Werkgevers creëren 7500 banen voor gehandicapten

AWVN heeft minister Asscher 7.500 banen aangeboden voor doelgroepen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten.

De banen worden gerealiseerd binnen een netwerk van 250 grote ondernemingen.
In het sociaal akkoord is afgesproken dat er in 2026 zo’n 100.000 banen bij bedrijven zullen zijn voor arbeidsbeperkten.

AWVN en De Normaalste Zaak
Bij de realisatie werkt AWVN samen met De Normaalste Zaak (DNZ), de netwerkorganisatie die tot doel heeft banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om bij de betreffende bedrijven structureel banen te creëren voor de betreffende doelgroepen, wordt een vernieuwende aanpak gebruikt. De kern daarvan is het analyseren van organisatie, werkpatronen en functies in een onderneming en vervolgens werkzaamheden te herschikken om daarmee nieuwe functies te creëren.
AWVN en DNZ leveren voor analyse en organisatie-herinrichting de specifieke expertise.

Samenwerking met UWV en LOCUS
Het streefcijfer van 7.500 banen moet eind 2015 zijn gerealiseerd. Dat is in overeenstemming met de afspraken in het sociaal akkoord over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk moeten honderdduizend van dergelijke banen worden geschapen. AWVN en De Normaalste Zaak maken afspraken met private en publieke partijen over het aanbod, de begeleiding en matching van kandidaten (de ‘aanbodkant’). Met UWV en LOCUS zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Het initiatief van AWVN wordt ook ondersteund door VNO-NCW.

Het draagvlak binnen het bedrijfsleven om op het vlak van speciale doelgroepen activiteiten te ontwikkelen groeit. In 2013 zijn tot dusver 357 cao’s afgesloten, 250 door AWVN-leden en 127 door niet-leden. In 32 procent van de akkoorden van AWVN-leden is een afspraak gemaakt over Wajongeren. Ook in 12 procent van de akkoorden van niet-leden is een dergelijke afspraak gemaakt.

Bron: De Normaalste Zaak, 9 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek