loading
views

TOF veroordeeld tot naleving van de CAO Uitzendkrachten

TOF veroordeeld tot naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten

De kantonrechter heeft TOF Uitzendbureau veroordeeld tot naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche indien en voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard, op straffe van een dwangsom van E 500,00 voor iedere dag dat zij daarmee vanaf twee weken na betekening van dit vonnis in gebreke is, tot een maximum van € 50.000,00.

Bron: Vonnis d.d. 2 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek