loading
views

Pensioenwetgeving niet toegesneden op flexwerkers

De pensioenregelgeving lijkt niet goed toegesneden op de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en de toename van flexibele arbeidsrelaties.

Pensioenwet- en regelgeving, die voor de traditionele arbeidsovereenkomst is geschreven, gaat steeds meer knellen. Dat schrijft Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk) na onderzoek in een advies aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken.

Uniformering systemastiek
In het advies zegt Actal dat de complexiteit en regeldruk voor bedrijven flink kan worden verminderd met behulp van een aantal maatregelen. Door de loonbegrippen uit het fiscale domein en die uit het pensioendomein te uniformeren samen met een uniformering van de systematiek voor heffing en afdracht kan de regeldruk omlaag. Bedrijven zouden hierdoor ook met minder uitvoerende instanties te maken kunnen krijgen.

Informatie via één portal
De flexibele arbeidskrachten ontvangen als gevolg van de vele arbeidsrelaties informatie, brieven en overzichten van verschillende pensioenuitvoerders. Ontsluiting van alle pensioeninformatie en overzichten via één portal voorkomt dat zij telkens inhoudelijk dezelfde brieven moeten lezen. Hiernaast wordt het gemakkelijker om pensioeninformatie te bewaren en te archiveren.

Verplichte afkoop
Verplichte afkoop van zeer geringe bedragen, waardeoverdrachten van kleine pensioenen en vergroting van sectoren kunnen de regeldruk voor arbeidskrachten nog verder verminderen.

Bron: Actal, 2 oktober 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek