loading
views

Eindbod CAO Schilders 2013-20159 oktober 2013

Naam
CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Download Eindbod CAO Schilders 2013-2015
> niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 6 april 2013 tot en met 28 februari 2015.

Loonmutaties
– 1,25 % per week 01-2014
– 1 % per week 01-2015

Arbeidsvoorwaarden
– Aan bedrijven die onder de schilders cao vallen worden eisen gesteld met betrekking tot in te huren zzp’ers en uitzendkrachten (verzekeren, pensioenopbouw enz.). Met uitzendbureaus die hoofdzakelijk actief zijn in de schildersbranche wordt overlegd over toepassing en naleving van de cao. Partijen zien toe op naleving van de cao, onder meer op de werkingssfeer van de cao. Hierdoor krijgen bedrijven die de cao ontduiken geen kans.
– Partijen in de schildersbranche spreken af dat alleen gewerkt mag worden met uitzendbureaus die aan de met de uitzendbranche af te spreken nieuwe cao-eisen, zoals de beloning, werktijden, vakopleidingen, pensioenen en arbeidsomstandigheden, voldoen (nu gelden alleen de NEN normen volgens artikel 7 lid 3) en die daarvoor hebben getekend.
– Er komt een door cao partijen en uitzendbranche (ABU en NBBU) onderschreven afspraak waarbij de afspraak die nu bestaat bij de bouw en infra-bedrijven als inspiratie kan dienen.
– Cao-partijen en uitzendbranche weren uitzendbedrijven en andere aanbieders van flexibele arbeid die zich niet aan de gemaakte afspraken houden.
– Partijen onderzoeken de wenselijkheid en haalbaarheid om uitzendkrachten te laten participeren in de opleidingen of in het O&O-fonds.
– Aan bedrijven die onder de schilders cao vallen worden eisen gesteld m.b.t. het inhuren c.q. inschakelen van zzp’ers. In te schakelen zzp’ers dienen te zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid en te voldoen aan de verplichte pensioenopbouw, als het om schilders gaat, aan het BPF Schilders. Werkgevers vragen vooraf een schriftelijke verklaring aan de in te huren zzp’er dat deze voldoet aan de gestelde eisen. Partijen onderzoeken de wenselijkheid en haalbaarheid om zzp’ers te laten participeren in de opleidingen of in het O&O-fonds.

– De levensloopbijdrage komt met ingang van week 1 van 2014 te vervallen.
– Alle vergoedingen, met uitzondering van de reiskosten over de eerste 10 kilometer vanaf het woonadres, worden per kilometer berekend en gelden voor alle vervoermiddelen.
– De vakvolwassen werknemer ontvangt voor een consignatiedienst (bereikbaarheidsdienst) in het weekend (zaterdag, zondag en feestdagen) een vergoeding van € 25,- bruto per dag. Het weekend begint op zaterdagmorgen om 06.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 06.00 uur. Voor een consignatiedienst op maandag tot en met vrijdag is de vergoeding € 10,- bruto per dienst. De vergoeding voor een bereikbaarheidsdienst is altijd in geld en kan niet worden omgezet in vrije tijd. Bij een daadwerkelijke oproep (uitruk) is de vergoeding € 45,- bruto of 135 minuten vrije tijd per uitruk in het weekend en € 30,- bruto of 90 minuten vrije tijd bij een uitruk op maandag tot en met vrijdag. In dit kader wordt een uitruk geacht maximaal 75 minuten te duren. Is de werknemer langer van huis dan worden de vergoedingen voor een uitruk verdubbeld. De vergoedingen voor werknemers in leerling- en aanloopschalen bedragen € 12,50 bruto per consignatiedienst in het weekend en € 5,- bruto per dienst op maandag tot en met vrijdag. Bij een uitruk bedragen deze vergoedingen voor werknemers in leerlingschalen € 20,- bruto of 135 minuten vrije tijd per dienst in het weekend en € 15,- bruto of 90 minuten per dienst op maandag tot en met vrijdag. Bij een uitruk bedragen deze vergoedingen voor werknemers in aanloopschalen € 30,-bruto of 135 minuten vrije tijd per dienst in het weekend en € 20,- bruto of 90 minuten per dienst op maandag tot en met vrijdag.
– De huidige IBR-regeling komt te vervallen.

Bron: CNV Vakmensen, 9 oktober 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek