loading
views

Onderhandelingsresultaat CAO O-I 2013-20148 oktober 2013

Naam
CAO O-I
Owens Illinois Manufacturing Netherlands

Akkoord CAO O-I 2012-2013
> Onderhandelingsresultaat CAO O-I 2013-2014

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden, derhalve van 1 april 2013 t/m 31 maart 2014.

Loonsverhogingen
De schaalsalarissen worden per april 2012 verhoogd met 1 % en per oktober 2012 met 1 %.

Arbeidsvoorwaarden
– Er wordt een compensatie betaald voor de ziektekosten ter grootte van € 300,- netto. Voor parttimers geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband.
– Indien een medewerker als gevolg van een bedrijfsongeval het eigen risico van de ziektekostenverzekering moet aanspreken, vergoedt O-I deze kosten, voor zover de medewerker deze niet zou maken als gevolg van overige ziektekostendeclaraties.
– O-I maakt geen gebruik van het recht om de gedifferentieerde WGA-premie in 2013 (gedeeltelijk of geheel) te verhalen op de werknemers.
– O-I zal onderzoek doen in geval er een vacature extern dient te worden vervuld of deze vacature een geschikte arbeidsplaats kan zijn voor een Wajong medewerkers.
– Het herstelplan zal naar aller waarschijnlijkheid in werking treden per 31 december 2013 gelet op de dekkingsgraad, die lager is dan 104,1% E.e.a. betekent dat de ingegane alsmede de op te bouwen pensioenen zullen worden gekort. O-I zal een evenredige bijdrage leveren aan het herstel door afstorting van geld in het pensioenfonds.

Bron: De Unie, 2 oktober 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek