loading
views

Flexicurity en tripartite arbeidsrelaties

Flexicurity en tripartite arbeidsrelaties

Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid voor ‘flexicurity’ in een driehoekige arbeidsrelatie met een intermediair?

Voor haar masterscriptie zette Yolanda van Dijk allerlei flexicurity regelingen voor payrollers en uitzendkrachten op een rij. Zie Flexicurity within Triangular Employment Relationships.

Tripartite arbeidsrelaties
Flexwerkers bieden flexibiliteit aan organisaties, terwijl zij over het algemeen minder zekerheden ervaren dan de vaste medewerkers.
Het Nederlandse arbeidsrecht is gericht op duale arbeidsrelaties. Hierdoor is het soms lastig te bepalen wie welke verantwoordelijkheden heeft in een arbeidsrelatie met drie partijen. Bij een arbeidsrelatie met drie partijen betreft het de werknemer, de intermediair en de inlenende organisatie. Dit is het geval bij payrolling, uitzenden en detacheren.

Flexicurity
Baanzekerheid is de zekerheid om de huidige baan te behouden.
Werkzekerheid is de waarschijnlijkheid om aan het werk te blijven, hetzij binnen de huidige organisatie/functie hetzij daarbuiten.
Sociale zekerheid is de (on)zekerheid van inkomen als iemand niet in staat is te werken.
Combinatie zekerheid is de zekerheid om werk en privé te kunnen combineren inclusief maatwerk in arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkeling.
Werkgevers hebben de zekerheid nodig dat zij de juiste, betrokken arbeidskrachten hebben tegen een betaalbare prijs.

De flexibiliteit die door flexwerkers wordt geboden aan werkgevers lijkt in veel praktijkgevallen ten koste te gaan van de zekerheid die ze daarvoor terug krijgen. Lees meer

Bron: Zipconomy, 3 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek