loading
views

Federgon: Krimpende arbeidsmarkt zet markt van de HR-dienstverlening verder onder druk

Federgon: Krimpende arbeidsmarkt zet markt van de HR-dienstverlening verder onder druk

De stabilisering van de economische bedrijvigheid in het tweede kwartaal zorgde voor licht optimisme, zo meldt de Belgische uitzendkoepel Federgon.

Na één jaar van economische recessie liet het BBP op jaarbasis eindelijk een nulgroei zien.

Dit is in kleine mate te danken aan een toename van de binnenlandse vraag (+0,1%). De uitvoer naar onze grootste buurlanden daarentegen groeide met +1,4%, de invoer met +1,2%.

Afname activiteit uitzendsector
Voor het zevende kwartaal op rij werd de uitzendsector geconfronteerd met een afname van de activiteit (-6,4% op jaarbasis). Op kwartaalbasis daarentegen was voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2011 een lichte groei zichtbaar. In de bouwsector ging de tewerkstelling van uitzendkrachten voor de tweede maal op rij achteruit.

Arbeidsmarkt: werkloosheid stijgt nog steeds
Over de arbeidsmarkt was er geen positief nieuws. De op jaarbasis dalende werkgelegenheid (zowel in banen als in volume) en de steeds groeiende beroepsbevolking zorgen ervoor dat de werkloosheidsgraad verder oploopt. Ook de tijdelijke werkloosheid nam toe.

Bron: Federgon, 1 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek