loading
views
0 reacties
Clemens Huis in t Veld

Flexibele schil – van capaciteit naar kennis

Clemens Huis in ’t Veld is directeur van FastFlex. FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management. FastFlex treedt op als partner voor organisaties die hun externe inhuurproces effectief en kostenefficiënt willen managen. Tegelijkertijd biedt FastFlex zzp’ers dienstverlening op maat met duurzame oplossingen, zoals digitale facturering en opleidingen. Clemens was voorheen werkzaam bij QNH, dienstverlener op het gebied van slimme IT-oplossingen, waar hij mede oprichter van is. X

De nieuwe flexibele schil – van capaciteit naar kennis

Over de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt veel gezegd en geschreven. Onlangs verscheen een onderzoek van het CBS over de dynamiek van de arbeidsmarkt, waaruit blijkt dat werknemers met een flexibele arbeidsrelatie vaker uitstromen naar werkloosheid of inactiviteit. De FNV trekt over deze, zoals ze het zelf noemen, ‘doorgeslagen flexibilisering’ flink aan de bel. Ik vind het goed dat dit probleem onderkend wordt door de FNV, veel mensen leven op dit moment in onzekerheid vanwege hun flexibele contract.

Anderzijds is het begrijpelijk dat organisaties bezig zijn met het vergroten van hun flexibele schil. Op die manier proberen ze zo flexibel mogelijk met hun kosten en capaciteit om te gaan. Uit het trendrapport De toekomst aan de zzp’er blijkt echter wel dat de rol van de interne flexibele schil alleen als kostenbesparend middel steeds meer uitgespeeld raakt. De behoefte van organisaties lijkt steeds meer naar toegang tot expertise te verschuiven en niet zozeer naar extra capaciteit.

Hoewel kostenbesparing nog steeds belangrijk is, vind ik deze verschuiving zeer interessant – zeker als het gaat om de rol die zzp’ers hierbij spelen. Ik zie namelijk bij veel bedrijven dat zzp’ers zich steeds meer opstellen als aanjager van vernieuwing. Zij hebben ervaring in verschillende werkomgevingen en kunnen daarmee een belangrijke bijdrage aan innovatie leveren. Bovendien beschikken zij vaak over specialistische kennis, die door een organisatie voor een bepaalde termijn ingehuurd kan worden. Bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar het aanbieden van nieuwe producten en diensten, waarvoor ze graag kort en snel de hulp van zzp’ers inschakelen.

Zzp’ers kunnen zich met hun specialistische kennis dus onderscheiden op de arbeidsmarkt. Naast de ervaringen die ze op doen bij diverse opdrachtgevers, zien we ook dat zzp’ers meer aandacht besteden aan hun eigen opleiding en ontwikkeling. Uit recent onderzoek, gehouden onder 617 zzp’ers, blijkt dat 68 procent een persoonlijk budget reserveert om een opleiding te financieren. Het is goed om te zien dat zzp’ers hier zo bewust mee omgaan. Op deze manier spelen ze niet alleen in op de behoeften van opdrachtgevers, ze vergroten tegelijkertijd hun eigen marktwaarde en dat blijft natuurlijk cruciaal.

Clemens Huis in ’t Veld, directeur FastFlex

Zie ook: ABN AMRO: De toekomst aan de ZZP-er

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek