loading
views

Principeakkoord CAO Varkensverbetering 2013CAO-naam
CAO Varkensverbetering in Nederland

Download principeakkoord CAO Varkensverbetering in Nederland 2013
> Principeakkoord CAO Varkensverbetering 2013

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 jaar te weten 1 januari tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
De lonen zullen per 1 januari 2013 stijgen met 1,5 procent en op 1 augustus met 0,75 procent. Op het eind van het jaar zijn de lonen derhalve met 2,25 procent verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden

Wajong
Werkgevers gaan een inspanningsverplichting aan tot het in dienst nemen van/houden van maximaal twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WAJONG). Deze inspanning mag geen verdringingseffect hebben op de bestaande personeelsbezetting.

Jeugdloonschalen
De Jeugdloonschalen zullen niet meer van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten met een duur van tenminste zes maanden. Ongeacht de wekelijkse arbeidsduur. Voor deze mensen gaan de cao lonen gelden.

Vakantiedagen
Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor wettelijke vakantiedagen dat deze 18 maanden na verkrijging komen te vervallen. Voor bovenwettelijke dagen blijft de termijn vijf jaar.

Levensfasebewust personeelsbeleid
Met betrekking tot modernisering van de cao-teksten en het levensfasebewust personeelsbeleid zullen door Pigture Group voorstellen worden gedaan.

Bron: De Unie, 21 juni 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek