loading
views

Pensioenopbouw jongeren komt in gevaar

Maandagmiddag 24 juni 2013 bespreekt de Tweede Kamer het voorstel van het kabinet om de maximale belastingvrije pensioenopbouw te beperken van 2,15 % naar maximaal 1,75 % per jaar.

Spaar ons pensioenProtestactie
De vakcentrales FNV, CNV, MHP, het Ambtenarencentrum, pensioenfonds ABP en het Verbond van Verzekeraars zeggen dat hierdoor de pensioenopbouw van met name jongeren in gevaar komt. Daarom hebben ze vandaag een advertentie geplaatst in de grotere dagbladen. Ze willen dat de fiscaal vriendelijke pensioenopbouw tenminste 2% zal blijven bedragen per jaar. Zo bouw je met 35 jaar werk (maal 2%) toch nog een pensioen van 70% van het gemiddelde loon dat je hebt verdiend op.

Afspraak regeerakkoord
In het regeerakkoord is afgesproken dat werknemers in plaats van jaarlijks 2,15 procent, vanaf 2015 slechts maximaal 1,75 procent van hun brutoloon kunnen gebruiken voor (belastingvrije) pensioenopbouw. Die beperking van de fiscale aftrek moet het Rijk bijna 3 miljard euro per jaar opleveren. Door de bezuinigingen kan iedereen vanaf 2015 minder pensioen opbouwen. Dit treft vooral jongeren, omdat die hun meeste pensioen nog moeten opbouwen.

Reactie bonden
De bonden zijn het niet met dit plan eens. Vooral jongeren krijgen volgens hen zo geen kans om voldoende pensioen op te bouwen. Volgens FNV Bondgenoten werken jongeren in het algemeen niet meer heel veel jaren bij dezelfde werkgever, zij hebben minder vaak een vaste baan, dus zullen zij ‘pensioengaten’ in hun spaarpot oplopen. Daardoor duurt het veel langer eer ze een volwaardig pensioen hebben. En komen ze daar helemaal niet meer aan toe, als het kabinet vandaag zijn zin krijgt. FNV wil dat iedereen gewoon goed pensioen kan opbouwen

Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars heeft het onderzoeksbureau GfK een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat jongeren zich grote zorgen maken over hun pensioenopbouw. Ook als men doorwerkt tot het 72e jaar zal het pensioeninkomen niet hoger zijn dan de helft van het laatstverdiende inkomen.

Bron: nrc.nl, FNVbondgenoten.nl, Verbond voor Verzekeraars, maandag 24 juni

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek