loading
views

Startende zzp’ers verdienen meer dan gevestigde zelfstandigen

Startende zzp’ers verdienen meer dan gevestigde zelfstandigen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van startende ondernemers lag in 2009 een fractie hoger dan dat van gevestigde zelfstandigen.

Dit blijkt uit de Monitor Inkomens Ondernemers van Panteia/EIM over de periode 1990 – 2009.

Het inkomensverschil was ongeveer 2 procent. De trend duidt op een toenemende invloed van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en op andere inkomensposten, bijvoorbeeld uit loondienst, aldus het bericht over de monitor op Ondernemerschap.nl.

Aantal zelfstandigen met laag inkomen neemt toe
In 2009 heeft 12 procent van de huishoudens met zelfstandigen een inkomen onder de lage inkomensgrens, terwijl het percentage voor alle huishoudens in Nederland op 8 procent lag. Het percentage huishoudens met zelfstandigen met een laag inkomen is een procent toegenomen ten opzichte van 2008 en 2007, terwijl dat beeld op landelijk niveau voor die jaren stabiel gebleven is. In 2009 deed de in 2007 ingezette financiële crisis zich gelden. Vanaf dat moment daalde het gemiddelde besteedbare inkomen (in reële termen) van de zelfstandige ondernemers.

Inkomen van oudere, autochtone ondernemers groeit het hardst
Oudere ondernemers hebben een hoger gemiddelde inkomen dan jongere ondernemers. Onder oudere zelfstandigen (55-plus) is het inkomen de afgelopen jaren het snelst gegroeid ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Het inkomen van de autochtone zelfstandigen is het snelst toegenomen (24% in de periode 2001-2009). De inkomensontwikkeling van de westerse allochtonen bleef in de buurt van die van de autochtonen. De niet-westerse allochtoon volgde op behoorlijke achterstand (een inkomensdaling van 2 procent).

Bron: Ondernemerschap.nl, 18 juni 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek