loading
views

Belastingplan Commissie Van Dijkhuizen – schrap zelfstandigenaftrek

Belastingplan Commissie Van Dijkhuizen – schrap zelfstandigenaftrek

De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen.

ZZP Nederland in reactie op het plan: “De maatregelen zijn desastreus voor zzp’s, we verwachten een run van zzp’ers op de bijstand.”

Het rapport werd op maandag 17 juni aangeboden aan staatssecretaris Weekers door voorzitter Van Dijkhuizen. Zie rapport commissie-Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’.

“Volgens het CPB leveren de hervormingen op termijn ruim 140.000 nieuwe banen op en de gemiddelde inkomenseffecten zijn beperkt. De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario’s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland.”

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 juni 2013

Volgens ZZP Nederland betekent het plan een kaalslag onder de zzp’ers met een laag inkomen en een run op de bijstand.

De zelfstandigenaftrek kan volgens het plan worden geschrapt. Hierdoor moeten zelfstandigen een extra belasting gaan betalen van € 2700,-. Voor pas gestarte zelfstandigen is het effect nog groter: zij moeten bijna € 3500,- inleveren door het schrappen van startersaftrek.

Bron: ZZP Nederland, 18 juni 2013.
Zie ook de reactie van MKB-organisaties op de belastingplannen, telegraaf.nl

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek