loading
views

AamigoO gaat verder als Source Group

AamigoO gaat verder als Source Group

AamigoO gaat verder als Source Group

Op 20 juni 2013 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AamigoO Group plaats. Tijdens de vergadering werd nader ingegaan op de gang van zaken in 2012 en recente ontwikkelingen.

Source

In de vergadering, waar ruim 65. procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd was, stemden aandeelhouders unaniem in met de statutenwijziging die het mogelijk maakt de naam te wijzigen van AamigoO Group NV in Source Group NV. Ook de andere agendapunten werden met ruime meerderheden door aandeelhouders geaccordeerd.

Bron: AamigoO, 21 juni 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek