loading
views

Opzegging arbeidsovereenkomst na overgang van onderneming


Opzegging arbeidsovereenkomst na overgang van onderneming

Op 28 mei 2013 liet de kantonrechter Apeldoorn zich in kort geding uit over de vraag of sprake is van een opzegverbod. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd omdat de functie van de werknemer na overgang van onderneming is komen te vervallen.

Feiten
De werknemer is sinds 1996 in dienst bij A BV. Op 1 september 2012 is de onderneming van A BV overgenomen en voortgezet door B BV zodat de werknemer sindsdien van rechtswege bij B BV (hierna: de werkgever) in dienst was. De werkgever heeft op 19 september 2012 haar zakelijke klanten verkocht aan een derde omdat zij zich in de toekomst uitsluitend nog wil richten op particuliere klanten. De werkgever heeft vervolgens voor de werknemer bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd omdat – als gevolg van de beslissing om zich enkel nog te richten op particuliere klanten – de functie van de werknemer is komen te vervallen. Het UWV heeft de ontslagvergunning verleend en de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 april 2013.

Standpunt werknemer en werkgever
De werknemer beroept zich op de vernietigbaarheid van de opzegging en vordert veroordeling van de werkgever tot (door)betaling van zijn salaris vanaf 1 april 2013. Volgens de werknemer is sprake van een opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW, in welk artikel is bepaald dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet kan opzeggen vanwege een overgang van onderneming. De werkgever betwist dat zij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd vanwege de overgang van onderneming.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat voor een geslaagd beroep op voornoemd opzegverbod dient komen vast te staan dat de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever uitsluitend is gedaan vanwege de overgang van onderneming. Volgens de kantonrechter beoogt dit ontslagverbod niet te verhinderen dat de nieuwe werkgever in de situatie na overgang (en mede in verband daarmee) om economische, technische of organisatorische redenen besluit tot inkrimping van het overgenomen personeelsbestand. De wet biedt geen grond of rechtvaardiging voor het in een dergelijke gunstige uitzonderingspositie plaatsen van overgenomen werknemers, aldus de kantonrechter. Nu de werkgever na de bedrijfsovergang heeft besloten om haar zakelijke portefeuille te verkopen aan een derde en de werkgever ten gevolge daarvan haar werkwijze heeft aangepast, oordeelt de kantonrechter dat het ontslag van de werknemer daarmee in verband staat en daarom niet wordt getroffen door het voornoemde opzegverbod. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af.

Deze uitspraak is (nog) niet gepubliceerd
Bron: Rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, zaaknummer: 519690 VV EXPL 13-31

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek