loading
views

FNV Eemshaven: vijf uitzendbureaus ontduiken CAO

Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) heeft aan FNV Eemshaven gemeld, dat haar klacht over vijf uitzendbureaus in behandeling is genomen. Bij deze bureaus loopt een onderzoek over naleving van de cao.

FNV meldt dat het Tecline Gmbh, Intecs, Friday Eurotech, Utges en NN Uitzendbureau heeft aangemeld bij de SNCU, die als ‘uitzendpolitie’ optreedt.

Bij navraag zegt SNCU hierover: “Wij maken zelf nooit de namen van bureaus bekend waar wij onderzoek naar doen. Wij houden wel de melder van de klacht op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Als onderzoek wordt gedaan, krijgt een bureau altijd gelegenheid om eventuele fouten te herstellen. Pas als een bureau niet meewerkt aan het onderzoek en herstel van fouten, wordt een vonnis gewezen, dat openbaar wordt gemaakt op onze site.”

De uitzendbureaus leveren werknemers voor de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE in de Eemshaven.

Intensieve controle op naleving
Als FNV Eemshaven bij een looncontrole signaleert dat uitzendbureaus de cao niet naleven, vraagt de bond aan de SNCU (uitzendpolitie) om een nalevingsonderzoek in te stellen. Eerder concludeerde de SNCU dat Krekels Personeelsdiensten in de Eemshaven de cao niet naleefde.

‘Deze markt is ziek’
Nu loopt een onderzoek in vijf nieuwe zaken door de SNCU waarbij gecontroleerd wordt of uitzendbedrijven zich aan de cao houden. De SNCU heeft, of gaat, deze bedrijven sommeren fouten te herstellen. Friday Eurotech zou dat inmiddels hebben gedaan. Betaalt een bedrijf niet na, dan gaat de SNCU de zaak aan de rechter voorleggen. Drie van de uitzendbureaus leveren uitzendkrachten aan steigerbouwbedrijven in de Eemshaven die eerder al in het nieuws kwamen wegens een soortgelijke kwestie. “Niemand kan meer ontkennen dat deze markt ziek is”, zegt bestuurder Hermen Pol van FNV Eemshaven.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever
De zaken laten volgens FNV Eemshaven zien dat er veel mis is op de Nederlandse arbeidsmarkt. “Gelukkig hebben werkgevers, werknemers en overheid deze problemen in het Sociaal Akkoord eindelijk onderkend. Nu zijn snel maatregelen nodig, zoals het vastleggen van ketenaansprakelijkheid voor de opdrachtgevers. Alleen dan kunnen we de ondergraving van de Nederlandse arbeidsmarkt keren”, aldus Hermen Pol.

Bron: FNV Eemshaven, 11 juni 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek