loading
views

Mobiele website helpt zzp’ers bij risico’s werkvloer

Mobiele website helpt zzp’ers bij risico’s werkvloer

Hoe goed zijn zzp’ers voorbereid op risicovolle situaties op het werk? Wat weten ze over het voorkomen van gevaarlijke situaties? En weten ze wat ze moeten doen als het mis gaat? Dit zijn allemaal vragen die centraal staan in de campagne ‘Zzp Veilig Werken’.

Een klein ongeval kan zeker bij zzp’ers verstrekkende gevolgen hebben. Bewustzijn van gevaarlijke situaties en de maatregelen die er te nemen zijn, helpen de zzp’er om arbeidsrisico’s uit te sluiten of tot een minimum te beperken. Voldoende kennis van arboregels en –voorschriften is daarbij ook zeker van belang. Om het veiligheidsbewustzijn bij zzp’ers te vergroten, start het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met FNV Zelfstandigen en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) in juni 2013 de campagne ‘Zzp Veilig Werken’.

Mobiele website
Op een mobiele campagnewebsite www.zzpveiligwerken.nl die vandaag live gaat, vinden zzp’ers informatie over mogelijke gevaren en over wat ze zelf kunnen doen om risico’s op de werkvloer te verkleinen. De website biedt een aansprekende test die de zzp’er laat zien wat zijn of haar risicoveiligheidsprofiel is. Drie films spelen in op de ‘eigen effectiviteit’ van de zzp’er. Door herkenbare voorbeelden indringend in beeld te brengen, krijgt de kijker inzicht in waar hij of zij mee te maken krijgt en wat hij of zij kan doen om het werk zo goed en veilig mogelijk te doen.

Actueel
Veilig werken is actueel. Dat is duidelijk te zien aan de verschillende initiatieven die vanuit verschillende kanten worden opgezet en uitgevoerd. Zo zitten we nu midden in de Week van Veilig en Gezond werken, een initiatief van het platform 5xbeter.

TNO en CBS hebben vorige week de resultaten gelanceerd van de ZEA, de Zelfstandigen Enquête Arbeid. De ZEA biedt informatie over de arbeidssituatie van zelfstandigen, zoals hun beroep, werktijden en een breed scala van arbeidsrisico’s, onder meer agressie, werkdruk, fysieke belasting en arbeidsongevallen.

Intermediairs
In de website is al het materiaal van de campagne ‘Zzp Veilig Werken’ verzameld. Dit materiaal kan bijvoorbeeld worden ingezet op websites van partijen die informatie bieden aan zzp’ers en hen willen adviseren op het gebied van veilig werken.
Ook kan het materiaal worden gedeeld via social media kanalen. Om dit optimaal vorm te geven, is een social media aanpak terug te vinden onder ‘Documenten’.

Bron: ZZPveiligwerken.nl, 6 juni 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek