loading
views

UWV: uitzendkrachten evenveel kans op baan als tijdelijke kracht

UWV: uitzendkrachten evenveel kans op baan als tijdelijke kracht

Uit het recente UWV Kennisverslag (UKV) blijkt dat in juni 2012 ongeveer 372.000 personen werkten als uitzendkracht.

Opmerkelijk: uitzendkrachten zijn bijna even vaak als werknemers met een ‘gewoon’ tijdelijk contract 1 en 2 jaar na werkhervatting aan het werk in loondienst. Na 2 jaar is dat in beide groepen circa 70%.

> UWV Kennisverslag 2013, nummer 1

Keerzijde uitzendwerk: grotere kans om in WIA te komen
Een keerzijde van uitzendwerk is dat uitzendkrachten, gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken, een grotere kans hebben om in de WIA te komen dan mensen met een tijdelijk of vast contract bij een werkgever.
UWV Kennisverslag 2013, nummer 1
In dit kennisverslag wordt ook ingegaan op:

  • de ontwikkelingen in de uitkeringsvolumina
  • de sectoren waar langdurig werkzoekenden werk vinden
  • verbetermogelijkheden van arbeidsmarktinformatie bezien vanuit het perspectief van de gebruiker
  • het gebruik van e-dienstverlening door WW-klanten

Uit het verslag:

WW en Ziektewet
Mensen met een flexibel dienstverband (tijdelijke werknemers, uitzendkrachten en oproepkrachten) doen vaker een beroep op de WW en de Ziektewet dan vaste werknemers.

Bij de WIA ligt dit op het eerste gezicht genuanceerder. Als tijdelijke werknemers dezelfde achtergrondkenmerken zouden hebben als vaste werknemers, zouden ze 1,5 keer zo vaak in de WIA instromen. Bij uitzendkrachten zou de WIA-instroom 2,1 keer zo hoog zijn. Binnen de Ziektewet zijn de re-integratiemogelijkheden veel beperkter dan bij een werkgever. Dat komt onder andere doordat UWV voor hen geen laagdrempelige re-integratieplekken beschikbaar heeft. Dit belemmert herstel en werkhervatting. Oproepkrachten hebben een relatief zeer lage WIA-instroom.

Bron: UWV.nl, 26 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek