loading
views

Meer scholing nodig voor werkzekerheid flexkrachten

Meer scholing nodig voor werkzekerheid flexkrachten

Om de positie van flexkrachten op de arbeidsmarkt te versterken, is veel meer ontwikkeling en beroepsgerichte scholing nodig voor met name werknemers en werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
STOOF brochure adviezen voor opleiding en ontwikkeling flexkrachten
Dat is de kern van het advies van een brede expertgroep aan de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Zie de brochure Uitzendwerk is vast en zeker vakmanschap

Het advies sluit aan bij de overwegingen van het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties om de werkzekerheid van flexwerkers te vergroten. De experts benadrukken dat niet alleen de uitzendbranche hier een grote rol heeft, maar ook flexkrachten zelf, de overheid, inleners en opleiders. “Er is een gezamenlijk belang.”

Startkwalificaties
Bedrijven in Nederland vragen om flexibele arbeidskrachten waardoor ze voldoende concurrentiekracht hebben. Een groot deel van die flexkrachten zijn goed opgeleide vakmensen die op veel plekken inzetbaar zijn. Maar er is ook een deel met een slechtere positie doordat alleen al een startkwalificatie ontbreekt. In de toekomst zal het werk alleen maar kennisintensiever worden en daarom is een stevige investering in ontwikkeling en opleiding nu meer dan ooit nodig. Naast de inzet op de onderkant van de arbeidsmarkt, adviseert de expertgroep tevens om juist door middel van bundeling van initiatieven beroepsgerichte opleidingen in de uitzendbranche te stimuleren (‘samen klassen vullen’). Benut dan ook het intersectorale karakter van de uitzendbranche waar vrijwel alle sectoren worden bediend. Bijvoorbeeld door samenwerking van O&O-fondsen in de uitzendbranche en die van andere branches. Het bevordert van-werk-naar-werktrajecten.

Overheid
De overheid zoekt steeds vaker de samenwerking met de uitzendbranche. Nu ligt het accent vooral op het baan vinden maar ook hier is voor de overheid een rol in de ontwikkeling van flexkrachten weggelegd, volgens de experts. Omdat het vaak gaat om plaatsing van mensen uit de WW of de bijstand is het logisch dat de overheid zich ook gaat inzetten voor medefinanciering van opleidingen.

Nieuwe stappen
In totaal formuleerde de expertgroep hun hoofdpunten in vijfentwintig deeladviezen. Daarin komt onder meer naar voren dat nieuwe formules nodig zijn voor ontwikkelbanen en leer- en werkcontracten. Samenwerking van uitzendorganisaties is nodig om meer ‘massa’ te maken. Ook wordt gepleit voor flexvriendelijker wetgeving en financiële voorzieningen. Die zijn nog onvoldoende afgestemd op de moderne flexibele arbeidsmarkt.

Polderoverleg
Adriana Stel, directeur van STOOF is buitengewoon blij met de adviezen. “Een zeer waardevolle visie van mensen die de arbeidsmarkt goed kennen. En juist op dit moment waarop we in de media van onder anderen minister Asscher herhaaldelijk hebben mogen vernemen dat scholing van flexkrachten de weg naar grotere werkzekerheid biedt. Dit advies biedt ongetwijfeld handvaten voor het overleg tussen het kabinet en de sociale partners.”

Het integrale advies met alle gedetailleerde aanbevelingen is gepubliceerd onder de titel Uitzendwerk is vast en zeker vakmanschap, zie ook stoof-online.nl.

STOOF is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de uitzendbranche. In de uitzendbranche zijn jaarlijks zo’n 750.000 uitzendkrachten aan het werk. 35% van hen is laag opgeleid, 46% middelbaar en 19% hoog opgeleid. Bijna 16% van de uitzendkrachten volgt een opleiding. Dat is bijna net zo veel als medewerkers in vaste dienst die een opleiding genieten (16,4%).

Bron: STOOF-online, 14 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek