loading
views
0 reacties
Pieter Molijn

Duurzame flex in de polder

Pieter Molijn is oprichter en directeur van Molijn Group. Molijn is een eigenzinnig HR bureau gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Vanuit hun fase-C detacheringstak voor uitzendprofielen hebben ze geleerd hoe ze mensen moeten ontwikkelen om ze duurzaam inzetbaar te maken én te houden. Vanaf 2014 hebben zij hun detacheringsdienstverlening uitgebreid met Molijn Training. Molijn Training is het eerste trainingsbureau dat heel concreet een programma van competentiegerichte gedragstrainingen aanbiedt die werkende mensen leert hoe ze zich goed kunnen aanpassen in een snel veranderende arbeidsmarkt. X

Duurzame flex in de polder
Vrijdag 15 maart is het Sociaal Overleg tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties officieel begonnen. Een spannende dag voor Nederland. Er staat immers veel op het spel. Het gaat niet alleen over flexibele arbeid, de WW en het ontslagrecht. Maar vooral ook: hoe gaan we met elkaar om en hoe gaan wij samen uit deze crisis komen?

Nog meer bezuinigen is volgens mij geen oplossing. Ik geloof überhaupt niet in bezuinigen als lange termijn oplossing voor een crisis. Voor de korte termijn kunnen bezuinigingen vaak een prima oplossing zijn maar echte veranderingen ontstaan door creatie en niet door afbreuk.

De grootste uitdaging waar wij als land nu voor staan is dat wij ons zelfvertrouwen moeten terugvinden. Waar zijn we goed in? Hoe kunnen wij deze kwaliteiten benutten en verzilveren? Durven te investeren in een duurzaam groeimodel in plaats van te bezuinigen om kortstondig het begrotingstekort omlaag te brengen.

Nu was er recent een seminar georganiseerd door PWC waar de flexbranche goed vertegenwoordigd was. Voormalig voorzitter van de SER, Alexander Rinnooy Kan stelde dat ‘vast minder vast kan en flex minder flex’. Dit roep ik al jaren en ondersteun ik van harte. Echter, dat ligt niet zo goed binnen de branche bemerk ik. Ja, vast minder vast wel maar flex minder flex niet. Volgens De hoogleraar economie zal de flexbranche een list moeten verzinnen omdat flex in de huidige vorm maatschappelijk ook niet meer als ideaal en als acceptabel wordt gezien. Voorwenden dus dat je gelooft in duurzaamheid. Ik was met stomheid geslagen.

Ik ben namelijk een duurzaam ondernemer in de flexbranche. Ja, dat kan echt, en niet voor het imago maar omdat dit voor mij de enige juiste weg is. Duurzame ontwikkeling gaat over mensen vertrouwen in de toekomst geven en hier ook naar handelen.

Mijn bedrijf groeit stevig tegen de trend in. Ik durf zowel mijn negatieve als mijn positieve ervaringen te delen. Met mijn mensen natuurlijk, maar ook met mijn klanten, met mijn concurrenten en met mijn leveranciers. Omdat ik geloof dat wij samen het verschil kunnen maken en daar uiteindelijk allemaal baat bij hebben.

Investeren in duurzame modellen, daar moet volgens mij de focus op liggen. Ik geloof in delen, en daardoor kunnen vermenigvuldigen. Ik geloof in mensen. En ik geloof in duurzaamheid.

Daarom ben ik erg gelukkig dat het sociaal overleg in de polder terug is. Dat de bonden weer aan tafel zitten, met mandaat nog wel. Dat we weer gaan werken aan het vertrouwen. Dat we met dit vertrouwen de crisis het hoofd kunnen bieden. Dat het ontslagrecht ongewijzigd blijft. Dat de WW verandert, maar niet ten nadele van de werknemers die het hard nodig hebben. Dat er een Deltaplan komt voor “werk”. Dat de uitwassen in de flexbranche die geen waarde toevoegen, worden afgeschaft. En dat duurzaamheid in de flexbranche een vereiste wordt.

Een sociaal akkoord dus dat bijdraagt aan een duurzaam herstel van de Nederlandse economie en waarin een flexwerker een flexkracht wordt mét een duurzaam loopbaanperspectief!

Ben ik een idealist of een realist? Het sociaal akkoord zal het leren!

Pieter Molijn

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek