loading
views

Na wegnemen blikjes cola ontslag op staande voet?


Is het wegnemen en opdrinken van blikjes cola een reden voor ontslag op staande voet?

Op 8 februari 2013 heeft de rechtbank Arnhem zich uitgelaten over de vraag of er voldoende aanleiding bestond om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een dringende reden na een dienstverband van 26 jaar.

Feiten
Werknemer is sinds 1986 als medewerker service in dienst bij het UMC. In de periode vanaf 22 juni 2012 tot en met 2 november 2012 heeft werknemer met regelmaat en zonder toestemming van het UMC, 3 á 4 blikjes cola uit het voorraadmagazijn van het UMC gepakt. De blikjes cola dronk werknemer tijdens de middagpauze gezamenlijk met zijn collega’s op.

Op 3 december 2012 heeft er tussen werknemer en o.a. zijn leidinggevende een gesprek plaatsgevonden. Hierin is werknemer gevraagd of hij recent zaken had weggenomen of genuttigd uit het magazijn van het UMC. Werknemer beantwoord deze vraag ontkennend en benadrukt dat hij ervan op de hoogte is dat het wegnemen en nuttigen van eigendommen van het UMC verboden is. Werknemer geeft aan dat hij zich niet kan voorstellen dat er werknemers zijn die zich hier schuldig aan maken. Ook betreurt hij het dat er zo weinig vertrouwen in hem is. Direct hierna heeft het UMC werknemer geconfronteerd met camerabeelden waaruit bleek dat hij de blikjes uit het magazijn wegnam. Ook is hij geconfronteerd met verklaringen van collega’s en leidinggevenden over zijn handelen. Hierop heeft werknemer het wegnemen toegegeven. Het UMC heeft werknemer op non-actief gesteld en aangegeven dat er over een disciplinaire straf wordt nagedacht. Op 11 december 2012 heeft er vervolgens een hoorzitting plaatsgevonden. Hierin heeft werknemer zijn zienswijze naar voren gebracht en verklaard dat hij inderdaad geruime tijd blikjes cola heeft weggenomen. Het UMC heeft werknemer kenbaar gemaakt dat zij de non-actiefstelling zal handhaven en dat zijn ontslag de meest waarschijnlijke maatregel zal zijn.

UMC
Het UMC verzoekt vervolgens bij de rechtbank om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. Het UMC voert aan dat van haar niet kan worden gevergd dat de arbeidovereenkomst met werknemer wordt voortgezet. Nu de reden van het ontbindingsverzoek geheel in de risicosfeer van werknemer ligt verzoekt het UMC om geen vergoeding aan werknemer toe te wijzen.

Kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat het handelen van werknemer een dringende reden oplevert om de werknemer te ontslaan. Werknemer heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan het plegen van verduistering in dienstbetrekking. Werknemer heeft zijn handelen bovendien ontkend en gaf pas toe nadat hij met harde feiten werd geconfronteerd. Van het UMC kan daarom niet worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst met werknemer laten voortduren.

Ook heeft het UMC voortvarend gehandeld bij het aanhangig maken van de ontbindingsprocedure. Bovendien is er door het UMC uitgebreid onderzoek verricht en heeft het UMC de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Dat de andere collega’s met wie werknemer de cola dronk niet zijn ontslagen doet niet ter zake. Werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gedragingen, was de initiatiefnemer en hij wist dat wat hij deed niet mocht.

Ook het argument dat de blikjes cola een relatief geringe waarde hebben is niet van belang. Het doet immer niets af aan de ernst van de gedraging, aldus de kantonrechter. Ook het verweer van werknemer dat ontslag wegens dringende reden een te zware maatregel is gelet op zijn persoonlijke omstandigheden (lang dienstverband, eenzijdige arbeidsverleden) wegen niet op tegen de aard en de ernst van de gedraging. Werknemer wist dat het wegnemen van de blikjes verboden was. Hij heeft het zelfs in eerste instantie ook nog ontkend. Werknemer kan volledig verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedragingen. De arbeidsovereenkomst met werknemer wordt dan ook ontbonden zonder toekenning van enige vergoeding.

Bron: Rechtbank Arnhem, sector kanton, LJN BZ1980

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Marijke Oosterom Van Diepen Van der Kroef Den Haag, tel. 070 360 3151 of met mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek