loading
views

ABU ontvangt bezoek van International Labour Organization

ABU ontvangt bezoek van International Labour Organization

Dinsdag 19 maart 2013 ontvangen de Nederlandse uitzendkoepel ABU en de Europese uitzendkoepel Eurociett een vertegenwoordiger van de International Labour Organization (ILO), een afdeling van de Verenigde Naties.

Op het programma van de ILO-functionaris staan bezoeken aan het publiek-private samenwerkingsproject Baanbrekend in Dordrecht, een speeddate banenmarkt (UWV en uitzenders) en een woonlocatie voor arbeidsmigranten. Het programma wordt afgesloten met een kennismaking met de praktijk van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten en de samenwerking tussen overheid en uitzendsector in het bestrijden van malafide arbeidsconstructies.

De ILO is een internationale organisatie die verantwoordelijk is voor overzicht op en het opstellen van internationale normen voor arbeid. De hoofdissues van de tripartite organisatie waarin overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd zijn werkgelegenheid, werknemersrechten en sociale bescherming en versterking van het sociaal overleg.

Ms. Donna Koeltz, specialist in arbeidsdienstverlening bij de ILO wil graag de kennis die zij opdoet bij het werkbezoek delen met andere landen. Nederland loopt in de wereld voorop in de samenwerking tussen publieke en private partijen. De projecten waarin de uitzendwereld samenwerkt met gemeenten en UWV doorbreekt traditionele paden waardoor mensen (weer) aan het werk komen. Ook bij de huisvesting van arbeidsmigranten en de aanpak van malafide uitzendorganisaties blijkt een goede samenwerking tussen de overheid en de uitzendwereld te leiden tot effectieve oplossingen.

Programma werkbezoek
Het programma van het werkbezoek vindt op twee locaties plaats en ziet er als volgt uit:

9.00 uur Bezoek Project Baanbrekend Drechtsteden; samenwerking tussen Randstad en de Sociale Dienst Drechtsteden, waardoor sinds de start in 2011 zo’n 900 mensen uit de bijstand aan het werk zijn geholpen. Door Yvonne Bieshaar (directeur Sociale Dienst Drechtsteden) en Inge Dijkstra (directeur project Baanbrekend Drechtsteden)

11.00 uur Bezoek Speeddate Dordrecht; banenmarkt voor werkzoekers en uitzendorganisaties

11.30 uur Hoe werkt UWV WERKbedrijf? Presentatie

14.00 uur Woonbron; een woonlocatie voor arbeidsmigranten
– Publiek-private samenwerking inzake arbeidsmigrantenhuisvesting; presentatie door
Leendert Koning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Jochem de Boer van de ABU
– Rondleiding op de woonlocatie

15.45 uur Publiek-private samenwerking in de aanpak van malafide arbeidsconstructies; een praktijkverhaal door Peter Loef, directeur van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten.

Bron: ABU, 13 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek