loading
views

HR benut gegevens voor strategische inzet talent niet

HR benut gegevens voor strategische inzet talent niet

Het verwerken van big data met personeelsgegevens tot strategische personeelsplanning vormt een probleem voor veel HR-professionals, concludeert SHL.

“77% van de HR-professionals wereldwijd weet niet op welke manier het potentieel van het personeel van invloed is op de prestaties van de organisatie*. Het SHL rapport richt zich op de belangrijkste HR-trends voor 2013, evenals op inzicht in procedures voor talentbepaling.

Objectieve talentgegevens
De studie, uitgevoerd onder bijna 600 HR-professionals wereldwijd, geeft aan dat HR-afdelingen overspoeld worden met grote hoeveelheden medewerkersgegevens. Ze hebben moeite om er belangrijke inzichten uit te halen waar het bedrijf mee verder kan en die resultaten opleveren.
Dat lijkt uit het jaarlijkse Global Assessment Trends Report (GATR) 2013 van SHL.

De prioriteiten van HR-afdelingen zijn een afspiegeling van het spanningsveld tussen de productiviteit en prestaties van tijdelijke medewerkers en de lange-termijnstrategie voor het afstemmen van talent op de behoeften en visie van de organisatie.

“Organisaties die de prestaties van medewerkers meten, zijn vanouds gericht op efficiëntiegegevens. Ze kijken bijvoorbeeld hoe goed een medewerker presteert in plaats van naar gegevens op basis waarvan ze een strategische talentbeslissing kunnen nemen,” aldus Marc Albert, Managing Director Nederland bij SHL. “Dit houdt in dat kerninformatie over het talentpotentieel en de toekomstige mogelijkheden over het hoofd worden gezien, waardoor gerichte programma’s die de volgende generatie van leiders moeten voortbrengen en talent voor essentiële rollen moeten bevorderen, niet effectief zijn. Zo wordt het opvolgingsrisico voor organisaties groter, waardoor de bedrijfsprestaties en de continuïteit gevaar lopen.”

Gegevenskwaliteit en -toegankelijkheid
HR-professionals krijgen een ‘stortvloed aan informatie’ over zich heen. Daardoor ontstaat er verwarring over het beheren van talentgegevens ter verbetering van de bedrijfsprestaties.
Vanaf 2012 worden er dagelijks ongeveer 2,5 exabytes aan gegevens gemaakt en dit aantal verdubbelt elke 40 maanden**. De twee grootste uitdagingen van HR zijn de gegevenskwaliteit en de -toegankelijkheid. De respondenten geven aan dat er op beide gebieden ruimte is voor verbetering.

Personeelsplanning en talentanalyse
Ondanks het feit dat personeelsplanning en talentanalyse in de top vijf van prioriteiten worden genoemd, geeft minder dan de helft van de respondenten (44%) aan dat hun organisatie objectieve gegevens over de competenties en vaardigheden van medewerkers gebruikt om personeelsbeslissingen te nemen. Slechts 18% van de HR-professionals is momenteel tevreden met de wijze waarop hun organisatie talentgegevens beheert. Maar volgens het komende rapport van CEB, het moederbedrijf van SHL, kunnen organisaties die talentanalyses effectief benutten, het successiepotentieel, de personeelsprestaties en het personeelsbehoud met wel 19% verhogen.

Invloed social media
Sociale media dragen ook bij aan de stortvloed van informatie en leiden HR-medewerkers af van de belangrijke gegevens. Hoewel 88% van de werkgevers aangeeft weinig vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de kandidaatgegevens op sociale media, gebruikt 20% de informatie toch om besluiten te nemen over het aannemen van een kandidaat, terwijl 30% gelooft dat de informatie nuttig is bij het bepalen van de geschiktheid van een kandidaat.

Aan het onderzoek hebben 592 HR-professionals meegewerkt van bedrijven uit de hele wereld.

Bron: SHL, 12 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek