loading
views

DPA omzet 2012: +29,4%

DPA omzet 2012: +29,4%

DPA Group heeft vanochtend haar jaarcijfers over 2012 bekend gemaakt en vermeldt een omzet van 65,1 miljoen euro. In 2011 was de omzet 50,3 miljoen.

Ondanks de marktomstandigheden en reorganisatiekosten is DPA erin geslaagd om het nettoverlies van 2011 om te buigen naar een nettowinst in 2012.
De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 16,0 miljoen euro (2011: 13,8 miljoen).

Hoofdpunten 2012
• Acquisitie en integratie van Benkis Interim Professionals en Benkis Training & Coaching
• Nieuwe langetermijncontracten afgesloten met opdrachtgevers
• Uitbreiding team eigen professionals en flexibele schil van zelfstandige professionals
• Versterking marktpositie in belangrijke niches

Financiële hoofdpunten
• Omzet: 65,1 miljoen euro (2011: 50,3 miljoen)
• Brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten: 16,0 miljoen euro (2011: 13,8 miljoen)
• EBITDA voor bijzondere en eenmalige kosten: 4,0 miljoen euro (2011: 1,4 miljoen)
• Aandelenemissie met opbrengst van 4,1 miljoen euro
• Eigen vermogen per 31 december 2012: 38,2 miljoen euro (31 december 2011: 32,7 miljoen)

Quote Eric Winter, CEO
“Zowel ons team van eigen professionals als onze flexibele schil is vergroot. Door verdere groei, zowel autonoom als via acquisities, willen we ons ontwikkelen tot preferred partner voor opdrachtgevers en professionals in specifieke markten. Daartoe concentreren we ons naast het organiseren van de beschikbaarheid van flexibel inzetbare specialisten in toenemende mate op optimale matching, inzet en ontwikkeling van professionals.”

Resultaatontwikkeling
DPA realiseerde in het tweede halfjaar van 2012 een omzet van 34,6 miljoen euro (H2 2011: 29,8 miljoen). Daarmee komt de omzet in 2012 uit op 65,1 miljoen euro (2011: 50,3 miljoen): 29,4 procent groei ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 16,0 miljoen euro (2011: 13,8 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,5 procent (2011: 27,5 procent). Benkis Interim Professionals is vanaf 24 april 2012 meegeconsolideerd en droeg 8,7 miljoen euro bij aan de omzet en 1,9 miljoen aan de brutowinst. Als Benkis Interim Professionals het hele jaar zou zijn meegeconsolideerd, zou de omzet 69,1 miljoen euro zijn geweest. Benkis Training & Coaching is vanaf 1 oktober 2012 meegeconsolideerd en droeg 0,5 miljoen euro bij aan de omzet en 0,2 miljoen aan de brutowinst.

Nieuwe langetermijncontracten in 2012, meer freelancers, druk op marges
In diverse sectoren stagneerden door de economische crisis de budgetten voor nieuwe projecten en detachering. Daardoor stond de inhuur van professionals onder druk. Bij aanhoudende onzekere marktomstandigheden is DPA goed in staat gebleken om haar klanten aantoonbare meerwaarde te bieden. Dat blijkt uit de nieuwe langetermijncontracten die in 2012 zijn verworven, zoals de vijf percelen van de aanbesteding ‘Provincie Zuid-Holland’ en de aanbesteding voor het inhuren van juridische specialisten voor de primaire processen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. In 2012 is het percentage bemiddelde zelfstandige professionals (freelancers) in verhouding tot de professionals in dienst van DPA toegenomen. Dit zorgde voor druk op de marges. Ook noodzaakte de sturing op duurzame inzetbaarheid van professionals tot afvloeiingsmaatregelen, in het bijzonder bij DPA Overheid. Ondanks de marktomstandigheden en reorganisatiekosten is DPA erin geslaagd om het nettoverlies van 2011 om te buigen naar een nettowinst in 2012.

De genormaliseerde EBITDA bedroeg 4,0 miljoen euro (2011: 1,4 miljoen). De genormaliseerde EBITDA is opgebouwd uit het bedrijfsresultaat van 1,9 miljoen euro, afschrijvingen en amortisatie van 2,0 miljoen euro en een saldo van bijzondere en eenmalige baten en lasten gelijk aan 160 duizend euro. In het vierde kwartaal van 2012 is het operationele resultaat beïnvloed door opstartkosten samenhangend met nieuw opgestarte activiteiten alsmede bonusreserveringen. Het effect van deze kosten op de EBITDA bedroeg ruim 0,5 miljoen euro.

Kosten pensioenvoorziening StiPP
In 2012 heeft een aanpassing plaatsgevonden van de pensioenvoorziening en een hiermee samenhangende vordering op de voormalige eigenaars van het per 27 april 2011 door DPA overgenomen detacheringbedrijf NIG. De in 2011 getroffen pensioenvoorziening vloeit voort uit een in mei 2011 ontvangen schrijven van de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) waarin StiPP stelde dat DPA met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 bij StiPP aangesloten en premieplichtig is. Met StiPP is overeengekomen dat DPA de verschuldigde premies afdraagt voor de vennootschappen waar geen sprake van een eigen pensioenregeling is. Voor de vennootschappen waarvoor DPA al een eigen collectieve pensioenregeling had, is afwikkeldispensatie gevraagd. Deze is inmiddels verkregen voor DPA Finance.

Bron: DPA, 12 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek