loading
views

Weekers wil werkkostenregeling eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor MKB

Weekers wil werkkostenregeling eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor MKB

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil werkgevers en loonadministrateurs helderheid bieden en voldoende voorbereidingstijd op eventuele wijzigingen van de regeling.

Daarom wordt de keuze tussen de huidige afspraken over de belasting op vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en de nieuwe werkkostenregeling met een jaar verlengd tot 1 januari 2015.

Vereenvoudiging van de regeling
Weekers wil de werkkostenregeling vereenvoudigen door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het gebruik van de werkkostenregeling afgelopen jaar licht is gestegen van  10 % in 2012, naar bijna 20 % in 2013. Als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, wil staatssecretaris Weekers de regeling verder vereenvoudigen.

Verder onderzoek
Middels een verkenning worden de mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om het werkplekcriterium te vervangen door een algemenere toets, zoals het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat wanneer een werkmiddel – zoals bijvoorbeeld een tablet of notebook – voor het werk noodzakelijk is, de werkgever in de loonberekening niet langer rekening hoeft te houden met een eventueel voordeel van privégebruik.

Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor administratieve knelpunten waar het MKB nu mee te maken heeft. Zo doen veel MKB-ondernemers nu per kwartaal btw-aangifte, terwijl de loonafdracht en de bijbehorende afdrachtberekening juist maandelijks moet worden gedaan. Via een  internetconsultatie worden ook andere verbetermogelijkheden aan het bedrijfsleven voorgelegd. De verwachting is dat de verkenning binnen enkele weken naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.

Bron: Ministerie van Financiën, lees ook artikel op fd.nl

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek