loading
views

ARTRA en OTTO lanceren Poolstalige Opleiding Intercedenten

ARTRA en OTTO lanceren Poolstalige Opleiding Intercedenten

4 maart 2013

In april van dit jaar gaat de eerste Poolstalige BOI Basisopleiding Intercedent van start.

De opleiding is een co-productie van ARTRA Arbeidsmarkttrainingen en OTTO Workforce.

Het vak van Intercedent is op zich al heel uitdagend en complex. Grensoverschrijdende personeelsbemiddeling is nog uitdagender. Er is steeds meer vraag naar in de markt. Inmiddels is bemiddeling van vooral Poolse flexkrachten zo ‘gewoon’ en essentieel geworden voor de Nederlandse economie – met name voor de distributiecentra in Nederland – dat er allang geen sprake meer is van een nichemarkt.

OTTO Workforce

Ellen van Hierden, directeur ARTRA: “Begin vorig jaar hebben de eerste verkennende gesprekken met OTTO Workforce over het verzorgen van een Poolse Intercedententraining plaats gevonden. In december zijn we het definitief eens geworden over de inrichting en de investering die nodig is. De bestaande Nederlandstalige opleiding voor Intercedenten hebben we nu vertaald in het Pools.”

Gijs Hillman, trainer bedrijfsopleidingen bij OTTO Workforce, is ook voorzitter van OTTO’s ondernemingsraad. Hij bevestigt het belang van de Poolstalige BOI. “Qua niveau en gebruik van vaktermen verschilt deze opleiding niet van de bestaande Nederlandstalige opleiding. Hier en daar is de insteek een beetje anders. Uiteraard wordt grondige kennis van de Nederlandse wetgeving overgedragen. Daarnaast wordt gekeken naar hoe de Nederlandse arbeidsmarkt en de wet- en regelgeving zich verhoudt tot de situatie in Polen.”

Interview ARTRA (Ellen van Hierden) en OTTO Workforce (Gijs Hillmann)

Begrip voor taal- en cultuurverschillen
“Een taal is veel meer dan de woorden en de klankkleur die je gebruikt. De culturele achtergronden, nuances en begrippen klinken altijd mee. Hetzelfde woord of begrip kan een verschillende lading hebben in de ene of de andere taal. De Poolstalige opleiding komt aan die verschillen tegemoet.”

“De wet- en regelgeving in Polen is Europees gezind maar werkt toch anders dan de Nederlandse wetgeving. Wat betekent een fase A? Waarom is dat zo geregeld in Nederland? Wat is het verschil tussen een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? De antwoorden op die vragen dragen wij over aan iemand met een Poolse achtergrond. Dat vergt extra cultureel inzicht bovenop de aanwezige zakelijke en juridische kennis.”

De Poolse intercedenten van OTTO Workforce zijn de eersten die deze opleiding gaan volgen. Toch is de opleiding niet exclusief ingericht voor OTTO Workforce. Iedereen in de markt die werkt met Poolse intercedenten, kan er gebruik van maken. Meer en meer intermediairs bieden immers grensoverschrijdende bemiddeling aan.

Grensoverschrijdend bemiddelen
Gijs Hillmann: “Voor ons is bemiddeling van EU-werknemers, Polen, Hongaren, Slowaken, Tsjechen, Duitsers de core-business. Steeds meer intermediairs gaan zich bezighouden met dit specialisme, omdat de markt er om vraagt. Zij zullen dus ook de vak- en achtergrondkennis van Poolstalige intercedenten nodig hebben. Vanuit OTTO dragen wij graag bij aan de knowhow ten dienste van de hele Nederlandse arbeidsmarkt.”

Ellen van Hierden: “Poolse medewerkers die hier personeel bemiddelen, spreken al heel aardig Nederlands. Voldoende om zich goed te redden, maar de constructies en juridische terminologie rondom arbeidsbemiddeling vereist extra uitleg. De context waarin termen staan is voor hen zonder een specifieke training moeilijk, daarom nemen wij als ARTRA Arbeidsmarkttrainingen graag de uitdaging aan om hen te trainen. Bovendien: de deelnemers leren heel snel en zijn enorm gemotiveerd. Wij kunnen constateren dat de meeste Poolse flexkrachten en ook de meeste intercedenten heel hoog zijn opgeleid. Ruim de helft van hen heeft een wetenschappelijke opleiding met een of twee masterdiploma’s. Ook het aantal Poolse vrouwen dat hogere technische opleidingen heeft gevolgd is vele malen groter dan in Nederland.”

Innovatie
Gijs Hillmann: “Wij zijn ons er terdege van bewust hoe de markt werkt. Ons credo is think globally and act locally. Deze opleiding is voor ons innovatief. Hierbij weten wij dat de arbeidsethos per land kan verschillen. Door er aandacht aan te geven, ga je begrijpen waarom mensen dingen op een bepaalde manier doen. Vaak ontstaan verschillen op de werkvloer omdat mensen anders zijn opgevoed en andere waarden hebben. Het is belangrijk om open te staan voor elkaar. We kunnen van elkaar leren en the best of both worlds in praktijk brengen.”

Perspectief bieden
“Bij OTTO bieden wij onze medewerkers doorlopend trainingen in het Nederlands aan en dat blijft zo. Denk aan interview-technieken, gesprekstraining enzovoort. Tegelijk willen we mensen de kans geven om intern door te groeien. Soms komen onze stafmedewerkers vrij recent uit Polen. Wanneer zij eerst de Nederlandse taal moeten leren, zou dit betekenen dat wij hen pas na 2 of 3 jaar effectief kunnen inzetten voor de Nederlandse markt als zij dan heel goed Nederlands hebben geleerd. Dit betekent dat we drie jaar investeren in iemand voordat die effectief op de markt kan werken. We hebben liever dat we tussentijds al kansen voor onze mensen creëren, zodat zij intern door kunnen groeien tot intercedent. Het is belangrijk dat zij begrijpen wat de context is waarin zij werken, ook richting de klant.”

Gesprekspartner zijn
“De klant verwacht steeds vaker dat de bemiddelaar een ter zake kundige gesprekspartner is. Organisaties moeten proactief reageren op wat er in de markt speelt en daar gaan ze hun zakenpartners op aanspreken. Intercedenten moeten steeds sneller en beter zijn opgeleid. Als het ons drie jaar kost voordat we iemand effectief kunnen inzetten, dan missen we de markt. Daarom gaan wij beide kanten op werken met de training van onze stafmedewerkers. We bieden hen de Nederlandstalige opleiding en de Poolstalige opleiding, beide in samenwerking met ARTRA. Waar mogelijk volgen onze mensen de Nederlandstalige opleiding, want dat blijft ook nog steeds onze policy.”

Vaktermen Nederlands | Pools
Ellen van Hierden: “Naast het opleidingsmateriaal hebben wij een woordenlijst ontwikkeld met alle lastige termen uit het vak in het Nederlands en het Pools. Wij hebben met alle branchepartijen goede contacten. Maar deze opleiding hebben wij samen met OTTO ontwikkeld. Ik ben er heel blij mee, want ik weet hoe hard het nodig is. Het resultaat komt de hele Nederlandse arbeidsmarkt ten goede.”

Als trainer bedrijfsopleidingen is Gijs Hillmann sterk in het aanhalen van beeldende quotes die iedereen kan begrijpen. Met betrekking tot de uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat, zegt hij:

“If I’m faced with a mountain, I will either find a way around it, climb my way over it, dig right through it, or stay right there and turn that mountain into a goldmine.”

“In welke omstandigheden je ook verkeert, maak er het beste van. Dat besef willen wij overdragen. Het is belangrijk om altijd open te staan voor de kansen die je krijgt. Ga op een constructieve en oprechte manier met je leven en werk om, is ons advies. Wij zoeken steeds een win-win situatie voor iedereen. Daarom is innoveren en werken aan zo’n nieuwe training zo ontzettend leuk en inspirerend. Iedereen heeft er baat bij.”

Ellen van Hierden: “Met kennis breng je mensen en business verder. Ik wil dat mensen trots zijn op wat ze doen en de kansen die er zijn, goed weten te benutten.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek