loading
views

Eindbod CAO Crematoria 2013-2014

Eindbod CAO Crematoria 2013-2014


27 februari 2013

CAO-naam
CAO Crematoria

Download Principeakkoord CAO Crematoria
> zie bron

Looptijd
Een looptijd van 18 maanden: de CAO zal gelden van 1 januari 2013 tot 1 juli 2014.

Loonmutaties
– De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de CAO met 1,5% verhoogd per 1 april 2013.
– Medewerkers ontvangen gedurende de looptijd van de CAO een eenmalige uitkering van (op fulltime-basis) €300,- bruto in januari 2014.

Arbeidsvoorwaarden
– De toeslag per uur voor het werken op zaterdag wordt met ingang van 1 januari 2014 aangepast naar 30%.
– De WGA premie, die volgens de wet deels bij werknemers in rekening mag worden gebracht, blijft gedurende de looptijd van de CAO geheel voor rekening van de werkgever.
– De referentie periode in relatie tot meerwerk/overwerk wordt aangepast van 3 maanden naar 6 maanden, ingaande 1 januari 2013
– Werkgeversbijdrage aan de vakbonden:de bijdrage aan de vakbonden wordt gedurende de looptijd van de CAO met (afgerond) 15% verhoogd tot € 8.500,- per kalender jaar.

Bron: CNV Dienstenbond, 26 februari 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek