loading
views
7 reacties
Frank van Gool

Niemand is gebaat bij goedkope Polen

Frank van Gool (1965) is DGA van OTTO Work Force. De onderneming ontwikkelde zich sinds de oprichting in 2000 snel tot grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. OTTO Work Force heeft ruim 10.000 mensen aan het werk in Nederland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Oekraïne. OTTO Work Force is lid van de ABU en is VCU- en NEN-4400-1 gecertificeerd. X

Niemand is gebaat bij goedkope Polen

De mythe van de ‘goedkope Polen’ is hardnekkig. Keer op keer duikt dat begrip weer op en ik erger mij er telkens gruwelijk aan.
Ten eerste omdat het over mensen gaat. Hoe je het ook wendt of keert: goedkope mensen, dat klinkt respectloos.
Ten tweede wordt de suggestie gewekt dat er mensen zijn die voor minder geld hetzelfde werk doen. En ook daar verzet ik mij tegen. Dat kan niet en dat mag niet. Aan goedkope arbeidskrachten ligt maar al te vaak het ontduiken van de Nederlandse wet- en regelgeving ten grondslag. Of er worden ingewikkelde constructies toegepast.
Arbeidsmigranten zijn van harte welkom om de gaten op de Nederlandse arbeidsmarkt op te vullen. Vanzelfsprekend tegen een gelijke beloning als hun Nederlandse collega’s. Gelijk werk, gelijk loon. De praktijk leert echter dat nog te vaak de hand wordt gelicht met dit uitgangspunt.

Vanuit het zwarte circuit duiken van tijd tot tijd schandalige voorbeelden op van klinkklare uitbuiting, maar tegenwoordig hoor je daarnaast steeds meer over ‘grijze’ constructies. Vaak gaat het om Poolse medewerkers die in hun eigen land op basis van het Pools minimumloon worden verloond en in Nederland werkzaam zijn, waarvoor ze op dagbasis een extra onkostenvergoeding ontvangen. Maar ook zijn er voorbeelden van Poolse medewerkers die verloond worden conform het wettelijk minimumloon in Nederland, aangevuld met een extra onkostenvergoeding ter compensering van toeslagen en van het verschil tussen WML en de CAO. De constructies worden steeds talrijker; denk bijvoorbeeld aan de Cyprus route waarbij Polen, werkzaam in Nederland, in Cyprus worden verloond. Ook op de arbeidsmarkt is ‘vijftig tinten grijs’ een hit.

Op die manier komen de Polen nooit af van dat stempel van goedkoop werken en baantjes inpikken. En als we niet uitkijken worden deze constructies een splijtzwam op de arbeidsmarkt en weer een voorbeeld van de toch al wankele reputatie van ons land in de ogen van potentiële arbeidsmigranten. Als we die constructies door laten woekeren voorspel ik een effect dat nadeliger is dan dat vermaledijde meldpunt van de PVV. En dat terwijl onze economie in toenemende mate gebruik zal moeten maken van arbeidskrachten uit andere landen. Alle babyboomers gaan met pensioen. En wie komt het werk doen?
Ik zie vier oplossingen.

Betere samenwerking arbeidsinspecties Nederland en Polen
Ten eerste zou onze minister van Sociale Zaken met zijn Poolse ambtgenoot in overleg moeten treden over die constructies over en weer. Een veel betere samenwerking van de arbeidsinspecties in de beide landen zou veel ‘grijze gevallen’ kunnen voorkomen. Het probleem is dat de beide instanties op dit moment niet goed op elkaar zijn ingespeeld.

Duur van de onkostenvergoeding beperken
Een tweede maatregel ligt nogal voor de hand wat mij betreft. Het aan banden leggen van de duur van een onkostenvergoeding. Deze is bedoeld als vergoeding voor de extra kosten die medewerkers hebben gedurende een buitenlandse business-trip. Maar de regelingen worden structureel misbruikt als langdurige aanvulling op het wettelijk minimumloon. Als we de duur van dat soort onkostenvergoedingen zouden beperken tot een paar weken, dan maken we in elk geval die grijze route onbruikbaar.

Check op toepassing CAO bij controle jaarrekeningen
Een derde maatregel is dat de certificerend accountant bij het controleren van de jaarrekeningen van bedrijven moet controleren of de juiste CAO is toegepast. Voor de eigen medewerkers van het bedrijf, maar ook voor de ingeleende krachten.
Een eventuele naheffing wegens het niet juist verlonen conform CAO kan zeer materieel zijn. Daarnaast kan de accountant verplicht worden om een melding te doen, zoals hij dat ook bij fraude verplicht is te doen.
Oneigenlijke concurrentie door onderbetaling van medewerkers kan hierbij worden voorkomen. De bedrijven die op de juiste manier (laten) verlonen, worden hiermee gesteund.
Deze maatregel is niet alleen bedoeld voor de Polen, maar voor alle werkenden in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat de (kleine) lastenverzwaring die dit met zich meebrengt niet opweegt tegen het voordeel van een eerlijk speelveld.

Campagnes voor moreel besef
Onze eigen sector zou zich hard moeten maken voor een vierde maatregel: een nog nadrukkelijker pleidooi voor een schone sector en het dus nog scherper veroordelen van malafide constructies. Misschien moeten we zelfs wel Sire-achtige campagne maken om het morele besef op de arbeidsmarkt te onderstrepen door het respect voor mensen centraal te stellen.

De kost gaat altijd voor de baat uit, wordt er dan gezegd. Wij leven in een tijd van crisis en krapte en de arbeidskosten zijn torenhoog. Dat mag dan wel zo zijn, zeg ik dan, maar ook in dit geval is goedkoop, duurkoop. Als wij onze rug nu niet collectief rechten en een eind maken aan die grijze constructies, dan doen wij onze economie tekort. Laten wij ook voor arbeidsmigranten een land blijven waar het goed werken en verblijven is. Een land waar je goed wordt beloond voor het werk wat je doet. Een land waar je welkom bent. Als de arbeidsmigranten ons collectief de rug zouden toekeren, dan is het economische leed helemaal niet te overzien.

Niemand is gebaat bij goedkope Polen, dus laten we die constructies een halt toe roepen.
Een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt begint bij een eerlijke werkgever.

Frank van Gool

Reacties op dit artikel

 • Auteur: S. Bas Datum:

  Ik sluit me ook volledig aan bij Jan. Dank je wel!!!

 • Auteur: Bleker Datum:

  Beste Jan,

  Perfect verwoord. Absolute waarheid.

 • Auteur: Jan Vrielink Datum:

  Geachte heer van Gool,

  De term – goedkope Polen – is uit uw eigen branche naar voren gekomen, en niet zoals u wenst te suggereren door het “volk”. Is inderdaad weinig respectvol, we hebben het hier wel over mensen die aan alle kanten uitgebuit worden door leden van uw branche. Te hoge huren voor woonruimte, niet nakomen van contracten, en noem het hele pakket maar op. Uw suggestie dat uw organisatie uit louter Engelen bestaat wordt niet onderbouwd door onderstaande reacties op uw inzending, maar worden ook niet op de Poolse forums ondersteund.

  Verder ben ik van mening dat ondernemers zich niet met bepaalde tendensen in een maatschappij moeten bemoeien, maar die aandacht beter in hun eigen ondernemingen kunnen steken. En zeker niet anderen aanzetten en ondersteunen van een tegen-site als Propolen.nl, louter en alleen uit commerciële motieven. Dat iemand in democratisch Nederland de grenzen opzoekt van vrijheid van meningsuiting en daarbij binnen binnen de regels van de wet blijft, waar u en ik via vrije verkiezingen voor gekozen hebben, wil niet gelijk zeggen dat gelijk heel Polen in rep en roer is.

  Die link wordt wel gelegd en dit acht ik van een bedenkelijk niveau, waarbij mensen tegen elkaar opgezet worden. De meeste Polen hebben nog nooit van het Meldpunt gehoord, laat staan dat ze daar in geïnteresseerd zijn. Het is louter en alleen een mediahype die door ondernemers in Nederland aangewakkerd is. Denkt u nu echt dat een Pools met een pensioen van 200 Euro daar een krant voor koopt, die heeft andere zorgen aan zijn hoofd.

  Het zij de “ondernemers” uit de uitzendbranche die de naam van Nederland in Polen verziekt hebben, dit is niet gekomen toen ik in Polen ging wonen! Ik buit geen mensen uit, wie het wel doen staat in de tekst hierboven. Ergerlijk is dat een Poolse Stichting in een rapport schrijft niets voor Polen te kunnen doen omdat omdat daarvoor de Stichting niet toegerust is!! Juist zij hadden wat kunnen doen en hebben dit bewust nagelaten, maar wel op elk podium schande over Nederland uitspreiden. Wat let je om je naasten te helpen, ongeacht afkomst?

  Polen nemen wel terdege aan de onderkant van de werkgelegenheid banen in, wat doen die mensen nu? Wie deed het werk vroeger. en wat doen die nu? Er is geen schaarste aan werknemers, zeker niet aan de onderkant. Wel aan hoogopgeleiden die in Nederland maar dit komt door de politiek in Nederland en gerommel met het onderwijs. De huidige, en toekomstige, technologie zal steeds meer banen laten vervallen. Dit is iets anders dan u denkt te moeten suggereren.

  Dat Polen een slechte naam hebben komt deels door het voortbewegen op alcohol, media in Nederland, en de uitzendbranche die daar een groot deel van voor zijn rekening neemt. Mensen moeten netjes gehuisvest worden wat iets anders mis dan met zijn zessen om toerbeurt op één matras. Steeds uit de Bijbel verhalen wordt inmiddels wel behoorlijk irritant als men weet dat men nog niet verder is gekomen dan de boekband.

  Tot slot even een vraag: Waarom mogen mensen die bij OTTO werkzaam zijn niet praten met andere mensen als ze de Poolse missie op zondag in Amsterdam bezochten? Eigen ervaringen tot 2003. Mocht u ooit nog eens een stukje over integreren schrijven, wil u dit gegeven dan ook even meenemen!

 • Auteur: bleker Datum:

  Ik werk ook in de uitzend wereld en hoor ook hele slechte verhalen over OTTO. Maar laten we niet vergeten dat uitzendwerk daar is om zieken en pieken te vervangen. Wil je dit met jongeren doen dat mag, wil geen vaste contracten hebben omdat je een uitzendbureau bent dat begrijp ik ook.Tot daar heb ik geen problemen met OTTO. Maar de schijnheiligheid met hun bestuur om elke keer naar buiten te treden met wij doen dit allemaal niet . helaas OTTO jullie zijn de uitvinders van deze manieren om onder het WML uit te komen.

 • Auteur: m.van duyn Datum:

  hallo ik werk bij een bedrijf met veel poolse uitzendkrachten..en hoor veel klachten over otto…. maar ook verhalen over dat otto vooral wil werken met mensen onder de 23…..o en otto is ook niet gul met geven van nieuwe contracten aan zn medewerkers…..fase a … natuurlijk… fase b… wordt al moeilijker… fase c…. forget it…. ga maar lekker 6 maanden terug naar polen en dan kan je daarna weer in fase a beginnen…… hoezo respect….

 • Auteur: Wekerom arbeidsjurist Datum:

  Wat te denken van de “contracting formule” die OTTO hanteert met de “stuwarooij cao” in de hand bij Nederlandse opdrachtgevers.
  Geen gelijk loon voor gelijk werk!!!

  Wat gaan we daar aan doen?

 • Auteur: Leo Datum:

  Een niet onaardig stuk maar wel wil ik even een gedeelte eruit lichten en dat is waar gesproken wordt over het feit dat alle babyboomers met pensioen zouden gaan. Ik waag dat te betwijfelen, dat er mensen met pensioen gaan de komende jaren is duidelijk, maar veel mensen moeten doorwerken tot 66 of 67 jaar. En daar zitten veel 55 plussers tussen. Mensen die nog meer dan tien jaar aan het werk moeten en nu langs de kant staan te kijken.

  Er schijnen daarnaast dus nog steeds mensen te zijn die een structurele schaarste op de arbeidsmarkt voorspellen. Deze zogenaamde “War on talent” die al enkele jaren een fictie blijkt te zijn wordt met name gepusht door partijen die hier denken commercieel voordeel bij te hebben. Er is geen structurele krapte en er komt voorlopig geen structurele krapte. En al helemaal niet in tijden van economische tegenspoed waardoor juist een groter deel van de beroepsbevolking tot werkloosheid is veroordeeld. Loop eens door gepubliceerde cijfers van het CBS uit eind 2012, deze geven een goed inzicht hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkeld heeft in de diverse beroepsgroepen en laat ook duidelijk zien waar het de komende jaren na toe zal gaan. Onze economie zal dus niet in toenemende mate gebruik hoeven maken van buitenlandse arbeidskrachten, dat is zover wel duidelijk.

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek