loading
views

Werkkostenregeling, hoe zit het?

Met de nieuwe werkkostenregeling maakt het voor de belasting veel uit of een telefoon door de werkgever vergoed of in bruikleen wordt gegeven.

Het nieuwe systeem voor werknemersvergoedingen is nu nog vrijwillig, maar vanaf 2014 verplicht.

Belangrijk is het onderscheid tussen ‘vergoeding’ en ‘ter beschikkingstelling’.
Hoe zit het bijvoorbeeld met de belasting op mobiele telefoons voor het werk?

Vergoeding of terbeschikkingstelling
Bij een vergoeding koopt de werknemer bijvoorbeeld een telefoon met abonnement, die hij gedeeltelijk zakelijk gebruikt en later declareert bij de baas. Het bedrijf kan aan de werknemer maandelijks een vaste onkostenvergoeding geven.

Bij ter beschikkingstelling koopt de werkgever de telefoon en geeft hij die in bruikleen aan zijn personeelslid. Bij einde dienstverband moet de werknemer de telefoon teruggeven. Alleen bij ter beschikkingstelling is de werkgever er in de nieuwe situatie zeker van dat een telefoon plus abonnement belastingvrij blijft. Lees meer op telegraaf.nl

Bron: Telegraaf.nl, 22 februari 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek