loading
views

Onderhandelingsresultaat CAO Océ 2013

Onderhandelingsresultaat CAO Océ 2013


26 februari 2013

CAO-naam
CAO Océ Technologies BV / Océ Nederland BV

Download Onderhandelingsresultaat CAO Océ 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Loonmutaties
De lonen stijgen per 1 maart met 1% en per 1 september met 0,75%.

Arbeidsvoorwaarden
– 60+- regeling. We hebben afgesproken dat in 2013 de 60+ regeling wordt gecontinueerd. De toekomst van de 60+ regeling komt door wettelijke wijzigingen onder druk te staan. Dit zal naar verwachting onderwerp van gesprek worden voor de nieuwe cao.
– Pensioen. Het Océ pensioenfonds staat er al jaren slecht voor. Afgesproken is dat een werkgroep gaat onderzoeken hoe en op welke manier wij voor Océ medewerkers een duurzame pensioenregeling kunnen afspreken.
– Océ heeft kenbaar gemaakt met ons na te willen denken over en te gaan werken aan één Canon cao.
– Vakantie bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In de cao zullen een aantal teksten aangepast worden in verband met verlofopname bij ziekte. De vakantiewetgeving is de laatste jaren drastisch gewijzigd. Ook medewerkers die nu langdurige ziek zijn bouwen alle vakantiedagen op, zonder dat er vakantiedagen worden afgeschreven. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om deze medewerkers vakantiedagen te laten opnemen en/of na een bepaalde tijd de opbouw iets te beperken waardoor het ontstaan van verlofstuwmeren voorkomen wordt.

Bron: De Unie, 25 februari 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek