loading
views

FlexInnovatieFonds Finale – succesvol en inspirerend evenement

FlexInnovatieFonds Finale – succesvol en inspirerend evenement

Verslag van de finale van het FlexInnovatieFonds Finale, gehouden op 12 februari 2013

Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig bij de finale van het FlexInnovatieFonds in het Dialogues House in Amsterdam. Zij waren getuige van de laatste innovaties in de flexbranche, waarbij er evenveel finalisten waren die inzetten op technologische vernieuwing als finalisten die een vorm van sociale innovatie voorstonden.

Een initiatief van PSC | platform
Partners zijn FlexService software en CTBFlex.

Dialoog, interactieve opzet
Alle aanwezigen konden volop discussiëren, netwerken en de presentaties van 8 deelnemers in de finale beoordelen. Het Dialogues House heeft een ‘open’ en levendige inrichting die aansloot bij het concept. Het publiek werd voortdurend uitgenodigd om te reageren en mee te denken met de finalisten. Iedere bezoeker kon via eigen ‘bierviltjes’ reacties en tips geven aan elke deelnemende finalist. Deze viltjes werden na elke presentatie verzameld en aan het einde van de middag overhandigd aan de betreffende finalisten. > Bekijk de foto’s

Winnaars Finale FlexInnovatieFonds 2013

De winnaars

 • Eerste prijs: Magnet.me voor het concept van een besloten platform voor afgestudeerde WO-ers op zoek naar hun eerste werkkring.
  Laurens van Nues, Vincent Karremans en Freek Schouten (de laatste stond niet op het podium, wel in de zaal)
 • Tweede prijs: SeniorenStudent voor het concept van het bemiddelen van studenten als gezelschap voor senioren in een vergrijzende en vereenzamende samenleving.
  Anne en Lotte van Oudheusden
 • Derde prijs: Hellome voor het concept van één open platform voor alle kandidaten van alle bemiddelingsorganisaties.
  Arjan Elbers (Get Noticed)

Presentaties
De presentaties van alle deelnemers aan de finale duurden 10 minuten per pitch. In het programma werd halverwege de presentaties kort gepauzeerd. Na deze presentaties trok de jury zich terug voor beraad.

De jury onder voorzitterschap van Ed van Viegen (directie FSGroep) bestond uit Annemarie Muntz (voorzitter Eurociett, director Public Affairs Randstad Holding), Marco Bastian (directeur NBBU), Han Mesters (sectorbanker Zakelijke dienstverlening ABN AMRO), Hein Pouw (entrepeneur, directie voormalige Vitae), Pieter Waasdorp (plaatsvervangend directeur Innovatie Ministerie van Economische Zaken), Marc Drees (Recruitment Matters), Roel Keizer (directeur CTBFlex).

FlexInnovatieFonds finale 12 februari 2013

Andere deelnemers aan de finale

 • Allyou
  Gerard van den Top & Tarek el Gamal (ReCrowd)
 • Een duurzame flexbranche
  Ludwig Caupain & Sake Bosma (PiM People & Holland Payroll)
 • FlexMarkt
  Bert Landman (Qjobs)
 • Modeteam
  Ludo & Sonja Tissingh
 • Purematching
  Sandra Been & Jac Sandberg

Forum onder leiding van Hylke Oldenboom
Tijdens het juryberaad ging de zaal geconcentreerd in discussie met een forum, onder leiding van Hylke Oldenboom, bekend in de branche als directeur-eigenaar van het voormalige Vitae. Oldenboom leidde de discussie soepel. Hij gaf aan dat de ‘gemakkelijke verdienmodellen steeds meer tot het verleden behoren’. De branche staat voor grote uitdagingen en wordt geconfronteerd met krimp. Wat voor antwoorden kun je daarop verzinnen. Hoe maakt de branche de sprong naar een nieuwe fase? Welke innovaties zijn nodig? De forumleden, Frank van Leeuwen (365), Ton Sluiter (USG People) en Han Huisman (Experis) droegen bij aan het gesprek door dieper in te gaan op vragen vanuit hun expertise. Het publiek kon met stemkastjes reageren op stellingen tijdens de forumdiscussie.

Discussie aan de hand van stellingen

Stelling 1. De flexmarkt is innovatief
Eens: 25% Oneens: 70% Neutraal: 5%
Discussie met de zaal: Het proces van personeelsbemiddeling is sinds de start (‘Goldschmeding’) niet wezenlijk veranderd | De werkelijke driver voor innovatie ligt bij verandering van de arbeidswetgeving | Breng de interne bedrijfsprocessen beter op orde, dat levert direct resultaat op.

Stelling 2. Het belang van innovatie in de flexmarkt wordt onderschat
Eens: 24% Oneens: 70% Neutraal: 6%
Discussie met de zaal: “Gewone dingen goed doen” | Veel meer doen voor de kandidaat | Opdrachtgevers uitdagen | Het kandidaateigenaarschap als intermediair los durven laten, NIET vasthouden | Je bezinnen op je rol als intermediair. Een veel intensievere, begeleidende rol op je nemen als contactpersoon tussen kandidaat en opdrachtgever.
FlexInnovatieFonds, jury in beraad, finale, 12 februari 2013
Stelling 3. Onze klanten hebben behoefte aan nieuwe businessmodellen
Eens: 80% Oneens: 13% Neutraal: 7%
Discussie met de zaal: Specialiseren. Je richten op professionals | Advies geven voor mobiliteit binnen de arbeidsmarkt | De beweging van je klant heel nauwkeurig volgen en tegelijkertijd de bewegingen van je concurrenten in beeld hebben | Meer nadruk leggen op het organiseren van flex dan op het leveren ervan | Opvallend voorbeeld voor noodzaak nieuwe businessmodellen: de Zorgsector groeit, maar de uitzendbranche krimpt in die sector; met andere woorden: de aansluiting ontbreekt | StudentenWerk is inspirerend voorbeeld door andere aanpak en ingangen voor dienstverlening | Meer accent leggen op menselijke interventie bij bemiddeling.

Stelling 4. Bemiddelen is en blijft mensenwerk
Eens: 78% Oneens: 16% Neutraal: 6%
Discussie met de zaal: Volmondig ‘ja’. Het gaat om de klik | Kijk naar de ‘mentality match’ tussen kandidaat en klant, hoe bereik je toegevoegde waarde? | Bemiddelen kan technisch grotendeels worden gefaciliteerd, terwijl HR echt mensenwerk is. Uitzenders doen nog onvoldoende aan HR; veel meer communicatie nodig over HR tussen opdrachtgever en bemiddelaar | Er is een enorme technisch-sociale versnelling gaande in het bemiddelingsproces, daarom is er beraad nodig op de eigen rol | Uitzender moet meer invulling geven aan rol als werkgever, facilitator, risicodrager | Experis: professionals begeleiden onder het motto ‘zijn/zoeken/bouwen/geven’ | Strategisch flexibiliseren vraagt bijvoorbeeld om poolvorming, dat kan vaker en beter worden gefaciliteerd.

Stelling 5. Grote uitzenders verhinderen innovaties
Eens: 52% Oneens: 25% Neutraal: 23%
Discussie met de zaal: “Nee, want kleinere uitzenders kunnen zich afzetten tegen grote” | “ja, want grote uitzenders zijn oude meneren” | Starters komen vaak zelf uit grote flexorganisaties | In 2012 zijn er 260 uitzenders bijgekomen, dus blijkbaar zien die geen belemmering voor business | Sneller payrollconstructies aanbieden, in plaats van uurtje/factuurtje | De rol van opdrachtgevers is steeds belangrijker, er is een noodzaak om in samenwerking met opdrachtgevers te innoveren | De tarieven ‘erosie’ is ontstaan door uitzenders zelf, “we doen het onszelf aan, we moeten zelf grenzen stellen aan die trend”.

FlexInnovatieFonds vragenvuur finale SeniorenStudent en Magnetme 12 februari 2013

Stelling 6. ABU en NBBU doen onvoldoende om innovatie te stimuleren
Eens: 8% Oneens 45% Neutraal 47%
Discussie met de zaal: “Innovatie is een rol voor de markt, niet voor de koepelorganisaties” | “ABU en NBBU richt zich op verbetering wet-en regelgeving, dat is de voornaamste taak” | Koepelorganisaties kunnen meer openstaan voor kennisoverdracht rond innovatie, bijvoorbeeld inzake digitalisering

Vragenvuur finalisten
Na de forumdiscussie maakte de jury de top 3 bekend.
Deze drie finalisten werden onderworpen aan kritische vragen over zakelijke en organisatorische kwesties die nog voldoende duidelijk waren in hun businessplannen.

Op basis van de verdediging, toelichting en indruk uit dit vragenvuur ging de jury opnieuw in beraad voor het bepalen van de eerste, tweede en derde prijs.

Voorkeur van publiek
Het publiek mocht ook haar voorkeur aangeven. De lieveling van het publiek was SeniorenStudent, zo bleek uit peiling onder de aanwezigen.
Applaus zaal FlexInnovatieFonds 12 februari 2013

De aantrekkelijke presentatie en de sociaal maatschappelijke impact van het plan van Anne en Lotte van Oudheusden viel in goede aarde. Het publiek kende aan Magnet.me de tweede plaats toe.

Vervolgens mochten alle sponsoren zichzelf presenteren, ieder in een pitch van twee minuten.
Ook dit onderdeel verliep vlot entertainend.

Jury beoordeling prijswinnaars
Commentaar van de jury op Hello.me: “Goed plan en presentatie. Het concept van één platform voor aanbod van alle bureaus ziet er goed uit. Er is nog huiswerk te doen voor het ontdubbelen van vacatures. Faciliteer daarin vanuit de techniek en verlang niet dat de bureaus dit zelf wel regelen.”
Commentaar van de jury op SeniorenStudent: “Prachtige gedachte om studenten te koppelen aan senioren. Hoge gunfactor op dit concept. Goede presentatie ook. Het plan moet nog wel aan zakelijkheid winnen. Hoe bouw je het studentenbestand uit? Hoe zien de geldstromen er uit? Waar zit het verdienmodel?”
Commentaar van de jury op Magnet.me: “Een besloten LinkedIn voor startende banenzoekers op WO-niveau. Goed plan en uitstekende presentatie, met veel enthousiasme en energiek gebracht. Verlies de zakelijkheid niet uit het oog. En vraag je zelf af of je de slag van afgestudeerden naar professionals wel moet willen maken.”
Een uitgebreider juryrapport volgt later.

Netwerkborrel
Na de huldiging van de winnaars volgde een netwerkborrel en was er volop gelegenheid om met alle finalisten te praten.

Kortom, deze eerste finale was een zeer geslaagde bijeenkomst, waarin zichtbaar werd dat er nieuwe initiatieven op gang komen, nieuwe businessplannen worden uitgedacht en serieus onderzocht.

Verslag: Hinke Wever

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek