loading
views

Principeakkoord CAO Cargill 2011-2013

Principeakkoord CAO Cargill 2011-2013


15 februari 2013

CAO-naam
CAO Cargill Cacao

Download Principeakkoord CAO Cargill 2011-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao gaat lopen van 1 juni 2011 tot 31 december 2013.

Loonmutaties
De lonen gaat in de genoemde periode als volgt verhoogd worden:
1 juni 2011 plus 2% , en uitbetaling van 450 euro.
1 juni 2012 plus 2%
1 juni 2013 1,25%

Arbeidsvoorwaarden
– Tijdelijke Arbeidsovereenkomst. Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd worden aangegaan, hebben, behoudens indien dit in het kader van een opleidingstraject en de daarin te bereiken leerdoelstellingen wenselijk is, een maximale duur van 12 maanden en eindigen van rechtswege. Maximaal eenmaal verlenging voor 12 maanden (dus maximaal 2 tijdelijke contracten).
– Pensioen. De huidige pensioenregeling, zoals bepaald in de cao, sluit voor nieuwe werknemers per 31 december 2012. Werknemers aan wie een dienstverband bij Cargill is aangeboden op of na 1 januari 2013, nemen deel aan de nieuwe pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling zal in een aparte Pensioen CAO ingaande per 1 januari 2013 worden ondergebracht.
– Consignatievergoeding. De consignatietoeslagen worden als volgt verhoogd: maandag t/m vrijdag: van 0,96% naar 1% van het maandsalaris; zaterdag, zondag en feestdagen: van 2,56% naar 3% van het maandsalaris.

Bron: CNV Vakmensen, 11 december 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek