loading
views

ABU: Fysieke meldingsplicht arbeidsmigranten is dubbel werk

Fysieke meldingsplicht voor uitzendkrachten uit het buitenland gaat de overheid en de uitzendsector onnodig veel tijd en geld kosten. Duizenden uitzendkrachten jaarlijks naar het loket levert een logistieke druk op die beter digitaal kan blijven georganiseerd. De ABU roept het kabinet en de Tweede Kamer op gecertificeerde uitzendbureaus die mogelijkheid te laten behouden.

Fysieke meldingsplicht voor alle uitzendbureaus is in de ogen van de ABU niet alleen inefficiënt en kostenverhogend, ook heeft het geen meerwaarde voor de aanpak van identiteitsfraude.

ABU
De ABU reageert hiermee op de plannen van het kabinet voor de introductie van het Register Niet-Ingezetenen. De ABU ondersteunt het ministerie in het hanteren van een goede basisregistratie voor iedereen die in Nederland werkt en leeft en ziet de introductie van de Wet basisregistratie personen als een begrijpelijke en goede stap om diverse overheidsregistraties onderling af te stemmen.

Regeerakkoord
De brancheorganisatie van uitzenders vindt echter de fysieke meldingsplicht om een Burgerservice-nummer (BSN) te verkrijgen niet bijdragen aan een doelmatige registratie van buitenlandse uitzendkrachten. Een dergelijke aanpak is ook niet in lijn met het regeerakkoord, waarin staat dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven moet worden verbeterd en de administratieve lasten teruggedrongen.

Werkgevers hebben verregaande verplichtingen op het gebied van identificatie van werknemers als gevolg van de Wet op de identificatie, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de loonbelasting. Uitzendondernemingen investeren veel geld en energie in de identificatie van hun werknemers.

Nachtmerrie
Met de fysieke meldplicht organiseert het Rijk in de ogen van de ABU dubbel werk. Tienduizenden tijdelijke buitenlandse werknemers gaan zich groepsgewijs melden bij het gemeentelijk loket voor een Burgerservicenummer. Het organiseren, vervoeren en faciliteren hiervan leidt volgens de ABU tot een logistieke, financiële en administratieve nachtmerrie. Zeker in een tijd waarin kostenbesparingen voor het bedrijfsleven en de overheid bittere noodzaak zijn, is deze aanpak onverstandig en onnodig.

Malafiditeit
Bovendien zal de fysieke registratie niet bijdragen aan het bestrijden van malafiditeit in de uitzendsector. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, registreren hun arbeidskrachten sowieso niet. Nu niet en straks niet.

Huisvesting
Het onderwerp registratie niet-ingezetenen komt aanstaande donderdag 14 februari aan de orde in de Tweede Kamer bij een Algemeen Overleg over huisvesting en registratie van arbeidsmigranten. De ABU heeft grote waardering voor de wijze waarop de minister de regierol neemt bij de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten en vervolg geeft aan de vorig jaar maart door vele partijen getekende Nationale Verklaring Tijdelijke Huisvesting Arbeidsmigranten. Sindsdien is er een positievere houding bij lokale overheden zichtbaar ten gunste van meer huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Tegelijkertijd constateert de ABU dat in veel gemeenten het aanbod van passende huisvesting voor arbeidsmigranten tekortschiet. In een statement aan de Kamerleden doet de ABU hiervoor een aantal voorstellen.

Bron: ABU, 12 februari 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek