loading
views

SNA: Discriminatiebepaling toegevoegd aan reglement

SNA
De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft een discriminatiebepaling opgenomen in het registratiereglement.

Een uitzendonderneming die zich registreert bij de SNA wordt nu ook geacht zich te houden aan de geldende gelijke behandelingswetgeving.
> SNA Regelement d.d. 6 februari 2013

Bij de SNA kunnen uitzendondernemingen die aan de NEN-norm 4400 voldoen zich laten registreren als gecertificeerd uitzendbureau. Of een uitzendonderneming aan de norm voldoet moet blijken uit inspecties door geaccrediteerde onafhankelijke inspectie-instellingen die met de SNA een overeenkomst hebben gesloten. Aan artikel 9 van het registratiereglement, waarin de voorwaarden voor de inspectie worden genoemd, is nu een lid 14 toegevoegd die bepaald dat een uitzendonderneming wordt geacht zich te houden aan de geldende gelijke behandelingswetgeving. De onderneming moet hiervoor waarborgen dat er een beleid (of maatregelen) is vastgesteld, ingevoerd en wordt onderhouden ter voorkoming van discriminatie.

Bron: SNA, 8 februari 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek