loading
views

FNV, CNV en AWVN sluiten convenant over Wajongers

FNV, CNV en AWVN sluiten convenant over Wajongers

FNV, CNV en AWVN spannen zich in 2013 nog meer in voor de instroom van Wajongers in banen en stageplekken

De partijen ondertekenen op vrijdag 1 februari een convenant over de condities waaronder jonge arbeidsgehandicapten het best aan het werk kunnen gaan.

Convenant helpt bij uitwerking instroomafspraken
Het convenant is een vervolg op een eerder convenant uit 2009 dat er aan heeft bijgedragen dat steeds meer bedrijven en bedrijfstakken afspraken over Wajongers maken. Het nieuwe convenant moet cao-partijen niet alleen stimuleren om instroomafspraken te maken voor jonge arbeidsgehandicapten, maar ook helpen bij de uitwerking van de afspraken zodat hier tijdens cao-onderhandelingen geen discussie meer over hoeft te ontstaan. Naast inzet op nieuwe afspraken is ook van belang dat gemaakte afspraken ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden.

Wajongers zijn werknemers die al vanaf het begin van hun werkzame leven arbeidsgehandicapt waren. Ongeveer 200.000 mensen zijn afhankelijk van een Wajong-uitkering waarvan bijna 80.000 jonger zijn dan 27. 13 procent van de Wajongers werkt bij een reguliere werkgever. Veel te weinig vinden FNV, CNV en AWVN. Door middel van goede afspraken zou dit percentage flink omhoog kunnen. Het vrijdag af te sluiten convenant kan een aanzet tot deze goede afspraken zijn.

Bron: AWVN, 1 februari 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek