loading
views

Tempo-Team steunt kleinschalige projecten tegen werkloosheid

Tempo-Team steunt kleinschalige projecten tegen werkloosheid

Kleinschalige projecten om meer mensen aan het werk te helpen zijn succesvol

Werkloosheid neemt toe waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het steeds lastiger krijgen.

Tempo-Team steunt binnen de door haar opgerichte Foundation kleinschalige projecten om mensen aan werk te helpen. Ruim 50% van de deelnemers stroomt door naar werk, volgens Tempo-Team.

MVO Nederland: Klein is het nieuwe groot
Onder jongeren tot 25 jaar steeg het aantal WW-uitkeringen met 13% meer dan gemiddeld. In deze oplopende werkloosheid heeft vooral deze groep moeite om een baan te vinden. Hoofdoorzaken zijn weinig praktische werkervaring en onvoldoende aansluitende opleiding. MVO Nederland, de overkoepelende organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert, ziet nu een nieuwe trend waarbij kleinschaligheid juist zeer effectief blijkt. Ze noemen dit: “Klein is het nieuwe groot”. Ook minister Asscher van Sociale Zaken is enthousiast over projectmatige aanpak door het bedrijfsleven om mensen aan werk te helpen en te houden. “De Nederlandse arbeidsmarkt is een sterke arbeidsmarkt waar ruimte is voor talent en ontplooiing”, verklaarde de minister op 17 januari tijdens een werkgeversbijeenkomst in Arnhem over duurzame inzetbaarheid.

Projecten in o.a. Amsterdam, Gouda, Utrecht en Brabant
Tempo-Team is begonnen met de Tempo-Team Foundation om projecten te ondersteunen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen en om al hun talenten te benutten. Een actueel project is The Colour Kitchen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Met de ruime ervaring van leer-werkprojecten in The Colour Kitchen restaurants in onder andere Amsterdam en Utrecht, heeft het ziekenhuis nu het eerste The Colour Kitchen Café geopend. Per project krijgen vijf tot tien werkzoekenden de kans te leren en te werken in de horeca.

Ook de projecten Vitamine Werk in Amsterdam en Inburgeren in Bedrijf in Brabant krijgen op dit moment financiële steun. Vitamine Werk ondersteunt allochtone vrouwen in Amsterdam West bij het vinden van betaald werk. Inburgeren in Bedrijf is een project van Vluchtelingenwerk Brabant en geeft onder andere trainingen aan werkzoekenden van buiten Europa.

Kleinschaligheid werkt
Tempo-Team heeft de afgelopen twee jaar al veel van dergelijke projecten helpen organiseren. “We zien dat deze aanpak echt werkt. De kleinschaligheid, de solide organisatie, de samenwerking en de intensieve begeleiding zorgen ervoor dat men echt weer op het goede spoor komt. Daarom onze oproep dat het belangrijk is dat nog meer organisaties aansluiten op deze ontwikkeling,” vertelt Suzanne Jungjohann, directeur HR bij Tempo-Team en tevens voorzitter van de Foundation.

Organisaties kunnen initiatieven aandragen
De Tempo-Team Foundation roept organisaties op om projecten die kansarme groepen op de arbeidsmarkt een reële kans bieden, via tempo-teamfoundation.nl aan te melden. Op basis van de verstrekte informatie beoordeelt de stichting of deze initiatieven voor ondersteuning in aanmerking komen. De projecten die de Foundation steunt, moeten vanzelfsprekend werkgerelateerd en resultaatgericht zijn.

Bron: Tempo-Team, 29 januari 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek