loading
views

Interview met Ed van Viegen, voorzitter jury FlexInnovatieFonds

Interview met Ed van Viegen, voorzitter jury FlexInnovatieFonds

Interview met Ed van Viegen, voorzitter jury FlexInnovatieFonds

Op 12 februari 2013 vindt voor het eerst de uitreiking plaats van de prijzen voor de beste innovatieve businessplannen in de flexmarkt.

De prijzen worden uitgereikt door Ed van Viegen, voorzitter van de jury van het FlexInnovatieFonds, tijdens de finaledag in het Dialogues House in Amsterdam. Het Fonds is een initiatief van PSC | platform.

Waarom dit initiatief?
Ed van Viegen: “PSC verleent backoffice diensten. Het afgelopen jaar zijn we sterk gegroeid. We onderscheiden ons door onze exclusieve focus op de flexmarkt. Iets anders doen we niet en met die focus trekken we relatief veel startende flexmarkt ondernemers aan. Dat kunnen mensen zijn die hun sporen in de flexmarkt eerder hebben verdiend en toe zijn aan een eerste of tweede ondernemersavontuur. Maar het zijn soms ook ondernemers uit andere sectoren die zich op flexdiensten willen gaan toeleggen. In beide gevallen betreft het ondernemers die veelal met een nieuw concept een nieuwe technologie of een nieuwe niche aan de slag willen. Daar zitten prachtige concepten tussen. Vanuit PSC willen wij deze trend graag verder stimuleren. Daarom zijn we met het FlexInnovatieFonds gestart.
FlexInnovatieFonds
Hoe wordt het ontvangen in de flexmarkt?
De ontvangst en de reacties op dit initiatief zijn boven verwachting goed. Het is natuurlijk best spannend om met zo iets te starten. Dat geldt voor alles waar je de eerste mee bent. En je merkt ook wel dat iedereen eerst even de kat uit de boom kijkt. Maar na de lancering van onze website, www.flexinnovatiefonds.nl, merkten we al dat we werden opgepikt. En vervolgens konden we vlot tot het benoemen van een deskundige en gevarieerde jury komen. Als je die vervolgens op je site kunt presenteren, is de stap richting sponsors ook niet zo groot meer. We stellen bovendien een serieuze prijs van € 79.000 euro ter beschikking voor de winnaar. Dat is geen gering bedrag, het trekt aandacht. Overigens krijgt de winnaar dat bedrag niet volledig in cash ter beschikking, maar wordt de prijs vooral in natura uitgekeerd. De startende ondernemer ontvangt allerlei diensten die voor hem of haar als starter in de flexmarkt zeer interessant zijn.

Waarom hebben de branche-organisaties geen Innovatie Award gelanceerd?
Dat is een goede vraag. Ik weet dat er veel over innovatie wordt gesproken, maar van een dergelijk concreet initiatief is het niet gekomen. Dat de branche-organisaties het thema innovatie wel degelijk omarmen en toejuichen blijkt uit het feit dat zowel NBBU als ABU ons initiatief als supporter steunen en afwisselend een jurybijdrage gaan leveren. In de komende editie zal Marco Bastian, directeur NBBU, als jurylid deelnemen. Volgend jaar draagt hij die rol over aan Jurriën Koops, directeur Sociale Zaken van de ABU. Verder zijn we ook trots op het feit dat EuroCiett in de jury is vertegenwoordigd in de persoon van Annemarie Muntz. Overigens is de jury heel breed en pluriform samengesteld. Er zitten ondernemers in, zoals Hein Pouw (ex-Vitae). Leveranciers aan de flexmarkt, zoals Roel Keizer (CTB Flex) en Marc Drees (RecruitmentMatters). Maar ook Pieter Waasdorp, plaatsvervangend directeur Ondernemerschap vanuit het Ministerie van Economische Zaken. En last but not least Han Mesters, die de flexmarkt al jaren volgt vanuit ABN AMRO Bank.

Op 12 februari is de finaledag. Wat is de oogst aan deelnemers tot nu toe?
We hebben maar liefst 14 inschrijvingen ontvangen. Daar ben ik buitengewoon trots op. Stuk voor stuk zijn het serieuze plannen van ambitieuze ondernemers. De inschrijfdatum sloot op 31 december 2012. Voor de Kerstdagen stond de teller nog op 5 plannen. Uiteindelijk zijn het er in de laatste week 14 geworden. Dat toont aan dat de indieners de inschrijving heel serieus hebben genomen. Je meldt je immers niet aan als je niet zeker weet dat je ook een goed uitgewerkt en onderbouwd plan kunt indienen. Daar is duidelijk tot het laatste moment hard aan gewerkt.

Ed van Viegen, FlexInnovatieFonds
Hoe bepaalt de jury welk plan de verkiezing wint?
Alle ingediende plannen worden door de jury van te voren beoordeeld volgens vastgestelde criteria. Die criteria zijn op www.flexinnovatiefonds.nl terug te vinden. Op grond van deze eerste beoordeling bepaalt de jury welke plannen doorgaan naar de finale. Een aantal plannen zal daarbij afvallen. Zo’n voorselectie is nodig, omdat we op de finaledag de finalisten in de gelegenheid stellen om hun plan voor de zaal en voor de jury te pitchen. Vanuit de gedachte dat we naast een goed inhoudelijk plan ook de ondernemer zelf aan het werk willen zien. Niet alle plannen kunnen we laten pitchen, vanwege de tijd. Naar aanleiding van de pitches zal de jury uit de finalisten op de finaledag de top 3 kiezen. Die top 3 krijgt tot slot een vragenronde van de jury. Op grond van de indrukken uit de laatste vragenronde wordt de winnaar bepaald en bekend gemaakt.

Wat wil je de lezers van FlexNieuws tot slot meegeven?
Ik nodig iedereen uit die de flexmarkt en het thema innovatie een warm hart toedraagt, om zich vooral in te schrijven voor het bijwonen van de finaledag op dinsdagmiddag 12 februari a.s. in het Dialogues House in Amsterdam. Ik zie er naar uit alle belangstellenden voor de eerste editie van het FlexInnovatieFonds daar te begroeten.”

Aanmelding voor het bijwonen van de finaledag kan via www.flexinnovatiefonds.nl.

Interview: FlexNieuws 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek