loading
views

ABU: “Uitzenders zijn structureel marktaandeel kwijt geraakt”

ABU: “Uitzenders zijn structureel marktaandeel kwijt geraakt”

Uitzenders zijn structureel marktaandeel kwijt geraakt. Volgens de ABU werkt van de flexibele schil in 2010 nog ‘slechts’ 9% op uitzendbasis. De concurrentiepositie van uitzenden staat onder enorme druk en dat wordt nog eens versterkt door de scherpe stijging van de sociale lasten in 2013.

Volgens de ABU maakt de uitzendbranche sinds begin 2012 wederom een krimp door, na een heel korte opleving tussen begin 2010 en begin 2011. Die opleving, de kortste die de uitzendmarkt ooit heeft meegemaakt, volgde na de dramatische jaren 2008 en 2009. Uitzenders zijn structureel marktaandeel kwijt geraakt. Van de flexibele schil werkt in 2010 nog ‘slechts’ 9% op uitzendbasis. De concurrentiepositie van uitzenden staat onder enorme druk en dat wordt nog eens versterkt door de scherpe stijging van de sociale lasten in 2013. De stijging van de sectorfondspremie in de uitzendbranche met gemiddeld meer dan 3% staat in schril contrast met de stijging van de sectorfondspremie voor de rest van het bedrijfsleven met gemiddeld 0,4%. Hierdoor zijn grote en kleine uitzendondernemingen genoodzaakt om ook op het gebied van de loonkosten ingrepen te doen om de continuïteit en werkgelegenheid binnen hun ondernemingen te waarborgen. Reorganisaties met verlies van arbeidsplaatsen hebben reeds plaatsgevonden en zijn nog steeds aan de orde van de dag.

Deze “waarschuwing” staat in de voorstellenbrief van de ABU werkgevers aan de vakbonden inzake de CAO Vaste Medewerkers 2013.
> CAO ABU Vast 2013 – Voorstellenbrief werkgevers

Bron: CNV Dienstenbond, 24 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek