loading
views

Contourenbrief Participatiewet aangenomen

Contourenbrief Participatiewet aangenomen

het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de contourenbrief Participatiewet van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden samengevoegd tot één regeling. Door de samenvoeging wordt structureel €1,8 mrd bespaard. De gemeenten gaan de wet uitvoeren. De Participatiewet is de opvolger van de eerder dit jaar gesneuvelde Wet werken naar vermogen (WWNV).
> Contouren Participatiewet

Werknemers met een arbeidsbeperking
Bedrijven die werknemers met een arbeidsbeperking aannemen, komen maximaal drie jaar in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om andere instrumenten in te zetten om werkgevers te verlokken arbeidsgehandicapten in te huren, zoals jobcoaching, loonaanvulling voor de niet-productieve uren of een no-riskpolis, waardoor bedrijven niet bij ziekte twee jaar hoeven door te betalen.

Gehandicaptenquotum
Onderdeel van de wet is het instellen van een quotum voor arbeidsgehandicapten. Bedrijven met 25 werknemers of meer moeten toegroeien naar een personeelsbestand met 5% arbeidsgehandicapten.

Wajong
De Wajong is vanaf 1 januari 2014 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De Participatiewet heeft geen gevolgen voor wie nu al een Wajong-uitkering heeft. De huidige Wajongers worden niet herkeurd en ook hun uitkering wordt niet verlaagd.

Sociale werkvoorziening
De WSW (sociale werkvoorziening) wordt vanaf 1 januari 2014 afgesloten voor nieuwe werknemers. Het kabinet geeft gemeenten de ruimte om zelf beschut werk te organiseren voor mensen die enkel onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Het gaat in totaal op termijn om 30.000 plaatsen. Gemeenten krijgen zes in plaats van drie jaar de tijd om de sociale werkvoorziening te hervormen: de efficiencykorting op de sociale werkvoorziening wordt over zes jaar uitgespreid en gaat vanaf 2014 in.

Gemeenten
Mensen die in het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor beschut werk of de Wajong kunnen een beroep doen op de gemeente. Dankzij het quotum komen voor deze mensen straks banen beschikbaar. Concreet betekent het dat een gemeente met 50.000 inwoners per jaar gemiddeld dertig mensen extra aan werk moet helpen (minder dan drie per maand).

Bron: Rijksoverheid, 21 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek