loading
views

Overeenkomst UWV en NBBU: maatwerk in bemiddeling naar werk

Overeenkomst UWV en NBBU: maatwerk in bemiddeling naar werk

Om meer uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, gaan de uitzendbranche en UWV WERKbedrijf kleinere, gespecialiseerde uitzendbureaus inzetten.

Deze bureaus worden op regionale bijeenkomsten in contact gebracht met werkzoekenden. Ook relevante werkgevers, die in de betreffende regio een belangrijke rol spelen voor de werkgelegenheid, worden erbij betrokken.

Convenant NBBU en UWV
Uitzendkoepel NBBU en UWV WERKbedrijf hebben hiertoe op 20 december een convenant ondertekend. Met de nauwere samenwerking willen beide organisaties zich inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen of oudere werkzoekenden, aan de slag te helpen.

Kracht van klein
De kracht van de samenwerking ligt vooral in de gespecialiseerde aanpak per regio, sector en functie. Die moet zorgen voor maatwerk in de bemiddeling naar werk. “Onze ervaring is dat kleinere uitzendbureaus een grote betrokkenheid hebben met hun uitzendkrachten”, verklaart directeur André Timmermans van UWV WERKbedrijf. Hij noemt de ondertekening van het convenant ‘een feestelijk moment’. “De afspraken tussen UWV en de NBBU regelen dat we werkzoekenden meer kansen kunnen bieden op een baan. We richten ons daarbij in het bijzonder op de mensen die op eigen kracht moeilijk werk kunnen vinden, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. Ook zij verdienen een plek op de arbeidsmarkt.”
Ook NBBU-directeur Marco Bastian is blij met de samenwerking. “Deze overeenkomst biedt kansen voor nieuwe initiatieven”, reageert hij. “Met regionaal gerichte activiteiten kunnen we doelgericht te werk gaan en bemiddelingen beter op elkaar afstemmen.”
Werkgeversorganisatie MKB Nederland is bij de samenwerking betrokken en zal via een pamflet regionale werkgevers stimuleren om uitkeringsgerechtigden aan de slag te helpen.

Ondertekenen convenant UWV en NBBU

Speeddates
UWV en de uitzendbranche werken al langer met elkaar samen, en met succes. Van de werkzoekenden met een WW-uitkering vindt een derde een baan via een uitzendbureau. Belangrijk onderdeel vormen de speeddates waarbij werkzoekenden in de gelegenheid worden gesteld om in korte gesprekjes kennis te maken met uitzendbureaus. Ten behoeve van de samenwerking is het Servicepunt Flex opgericht. Dit is een gezamenlijk kenniscentrum waar medewerkers van UWV WERKbedrijf en uitzendorganisaties terecht kunnen met vragen over onder meer speeddaten en subsidies.

Bron: NBBU, 20 december 2012, zie ook UWV, 21 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek