loading
views

CBS: werkloosheid in november gestegen naar 7 %

CBS: werkloosheid in november gestegen naar 7 %

Ons land telt nu 100 duizend werklozen meer dan een jaar geleden.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Er is vooral een toename te zien in uitkeringen in de landbouw, horeca en bouw.

WW-uitkeringen
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322 duizend, ruim 12 duizend meer dan in oktober.

Werkloosheid flink opgelopen
In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100 duizend toegenomen. In november 2012 was 7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dat nog 5,8 procent. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos.
Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toe. Ruim de helft van deze toename betrof 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

Aantal jongeren met een WW-uitkering relatief sterk toegenomen
Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in november met 4 procent tot 322 duizend. Met een toename van 13 procent steeg het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar meer dan gemiddeld.
In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. In de sectoren onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af. In november werden 51 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 39 duizend beëindigd.

Bron: CBS, 20 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek