loading
views

Randstad Werkmonitor: Ontslagdreiging brengt mensen niet in beweging

Randstad Werkmonitor: Ontslagdreiging brengt mensen niet in beweging

Randstad Werkmonitor: Ontslagdreiging brengt mensen niet in beweging

“Met de economie en met het bedrijfsleven mag het dan slecht gaan, maar met mij gaat het goed.” Dat is vrij vertaald de houding van werkend Nederland bij de mogelijke impact van de crisis op de eigen positie op de arbeidsmarkt. De crisis heeft weinig effect op de baan(on)zekerheid van werkenden. Zelfs als er bij een organisatie al een reorganisatie gaande is, lijken werknemers zich niet heel druk te maken over hun job, laat staan dat zij zich voorbereiden op een mogelijke switch op de arbeidsmarkt.

> Lees de Randstad Werkmonitor: “De crisis in het land en op de werkvloer. Hoe ga je daar mee om?

Maar weinig werknemers denken (zo blijkt uit het onderzoek door Blauw Research onder 810 werkenden) serieus na over hoe het verder moet als ze tijdens de crisis hun baan zouden verliezen. Slechts 28 procent van de werknemers is bezig met het verbeteren van zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.

Up-to-date CV
De meeste werknemers (61 procent) zorgen nog wel voor een up-to-date CV, en ongeveer de helft van de werknemers volgt cursussen met betrekking tot hun branche (51 procent) of vakgebied (54 procent). Slechts 35 procent is actief bezig met het vergroten van het persoonlijke netwerk, 29 procent vergroot bewust het online netwerk en nog minder werkenden (22 procent) werkt regelmatig het eigen LinkedIn profiel bij.

Werkenden denken in het algemeen vrij luchtig over de risico’s die zij lopen in de economisch mindere tijden. Zeker, twee derde van de werknemers (65 procent) vindt de economische omstandigheden in Nederland slecht en ruim de helft (54 procent) verwacht dat het in 2013 nog slechter zal gaan met de economie. Maar 68 procent van de werknemers voelt dat het goed gaat met de eigen organisatie; 58 procent denkt zelfs dat dit in 2013 nog verder zal verbeteren.

Niet druk maken
Zelfs werknemers in organisaties waar het al rommelt, lijken zich niet erg druk te maken over hun eigen positie. Ruim een kwart van de werknemers (28 procent) zit momenteel midden in een reorganisatie of verwacht dat dit binnen een jaar nog zal gaan gebeuren. In deze categorie is slechts een derde (34 procent) van de werkenden er echt mee bezig dat ze hun baan kwijt kunnen raken.

Op de vraag naar een inschatting van de eigen kansen op de arbeidsmarkt na een eventueel onverhoopt ontslag denkt slechts 38 procent van de werknemers een goede uitgangspositie te hebben bij het vinden van een nieuwe baan. Voor directeur Chris Heutink van Randstad Nederland is dat lage percentage een veeg teken. “Het lijkt erop dat werkend Nederland hoopt dat het onheil aan zijn deur voorbij zal gaan. Werken aan je eigen employability kan beslissend zijn voor je baankansen. Niet alleen direct, nu tijdens de crisis veel reorganisaties plaatsvinden en velen hun baan kwijtraken. Maar ook na de crisis moet je maximaal flexibel zijn en ‘mee’ kunnen met de nieuwe eisen die binnen en buiten je vakgebied worden gesteld”, aldus Heutink.

Toch nog salarisverhoging
Ondanks de malaise blijkt bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) begin 2012 een salarisverhoging te hebben gekregen, ruim meer dan twee jaar geleden (37 procent). Ook voor 2013 zijn de verwachtingen opvallend optimistisch, want 49 procent verwacht volgend jaar een salarisverhoging. Ruim meer dan in 2010 vinden werknemers dat ze gezien hun prestaties een eenmalige financiële bonus verdienen (79 procent t.o.v. 55 procent). Dat hangt mogelijk samen met de gestegen werkdruk; maar liefst zeven op de tien werknemers zeggen dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen.

Mobiliteitsindex
Hoewel de mobiliteit in 2011 weer wat toe leek te nemen en men weer wat meer vertrouwen leek te hebben, is de index in heel 2012 niet boven de 90 uitgekomen. Daarmee is de mobiliteit in Nederland op een nieuw dieptepunt uitgekomen. De helft van de werknemers heeft niet de behoefte iets anders te gaan doen. Het vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan is opvallend groot: ongeveer zes op de tien werknemers (58 procent) denkt binnen een half jaar een nieuwe baan te vinden mocht dit nodig zijn, begin 2011 was dit nog 66 procent.

Bron: Randstad, 12 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek