loading
views

Flex Wijzer: 43% van de ABU-uitzendbureaus werkt nog steeds mee aan discriminatie

Flex Wijzer: 43% van de ABU-uitzendbureaus werkt nog steeds mee aan discriminatie

Werkten een jaar geleden in een branchebreed onderzoek nog 77% van de bureaus mee aan ‘foute verzoeken’, in het recente onderzoek onder ABU-leden is dat gezakt naar 43%.

Het aantal uitzendbureaus dat ingaat op discriminerende personeelsverzoeken is in een jaar tijd aanzienlijk gedaald.
> Rapport Gelijke behandeling 2012

Slecht resultaat, maar wel verbetering
ABU-directeur Aart van der Gaag: “Een slecht resultaat met een goede richting. Nog veel te hoog, maar we zien wel dat ingezet beleid werkt. Een goed teken is dat bij de meeste grote uitzendondernemingen het resultaat tot nul is teruggebracht. Daar moeten we heen. We zullen al onze leden erop blijven aanspreken. Wij zijn vóór gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen.”

Discriminerende personeelsverzoeken
Aanleiding voor uitzendorganisaties om meer aandacht in de organisatie te besteden aan discriminatie, was een onderzoek in 2011 in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de gevoeligheid van uitzendbureaus voor discriminerende personeelsverzoeken van inleners. De onderzoekers deden zich voor als bedrijven die uitzendkrachten willen inhuren en aangeven geen Marokkanen, Turken of Surinamers te willen hebben. De ABU was destijds onaangenaam verrast door de uitslagen.

ABU initiatief
In de uitzendbranche werken jaarlijks zo’n 250.000 mensen met een allochtone achtergrond. Daarmee toont de sector het tegendeel van discriminatie: via de uitzendbranche zijn juist mensen met zeer veel verschillende achtergronden aan het werk. Het ingaan op foute verzoeken van inleners past niet in de uitzendsector en daarom nam de branchevereniging het initiatief haar leden aan te zetten nadrukkelijker beleid op dit onderwerp te voeren. De ABU zorgde voor ondersteuning in de vorm van workshops bij ledenbijeenkomsten, publicaties in bladen, speciale folders, een speciale website met tips en handvatten en een nog te houden webinar.

Bron: ABU, 14 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek