loading
views
0 reacties
Pieter Molijn

Flexwerker de dupe van afschaffen payroll-organisaties

Pieter Molijn is oprichter en directeur van Molijn Group. Molijn is een eigenzinnig HR bureau gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Vanuit hun fase-C detacheringstak voor uitzendprofielen hebben ze geleerd hoe ze mensen moeten ontwikkelen om ze duurzaam inzetbaar te maken én te houden. Vanaf 2014 hebben zij hun detacheringsdienstverlening uitgebreid met Molijn Training. Molijn Training is het eerste trainingsbureau dat heel concreet een programma van competentiegerichte gedragstrainingen aanbiedt die werkende mensen leert hoe ze zich goed kunnen aanpassen in een snel veranderende arbeidsmarkt. X

Column

Flexwerker de dupe van afschaffen payroll-organisaties

Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA) wil een einde maken aan payrolling: het uitbesteden van personeels- en loonadministratie en de daarbij horende juridische verplichtingen. Ze gaat haar partijgenoot minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vragen een einde te maken aan payroll-constructies.
Zie: PvdA wil einde aan payrolling

Hamer zegt dat payrolling gebruikt wordt om onder CAO- verplichtingen uit te komen. Ze stelt voor dat flexwerkers in de toekomst aanspraak kunnen maken op een ontslagvergoeding. Het liefst ziet het kamerlid dat werknemers weer in een vast dienstverband terecht komen. Terwijl het kabinet, waar haar partij deel van uit maakt, onlangs nog het ontslagrecht heeft versoepeld.

Zowel bedrijfsleven als overheid hebben baat bij het flexibel kunnen organiseren van de werkvloer. Want elke sector heeft pieken en dalen, met de daarbij behorende behoefte. Bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) is hierover vorig jaar veel te doen geweest. Mensen die bij Agentschap NL – onderdeel van EZ – gingen werken in de veronderstelling als ambtenaar aan de slag te gaan, stonden bij de eerste ontslagronde al op straat. Hun contract was onderdeel van een payroll-constructie.

Payrolling is dan ook geen garantie voor een verantwoord werkgeversbeleid. Als je payrolling niet goed regelt, is het dé manier om mensen voor je te laten werken, zonder dat daar een groot afkooprisico aan vastzit. Maar een gezonde economie heeft wel behoefte aan een flexibele invulling van arbeid. Payroll-organisaties spelen daarom in de afgelopen 20 jaar een steeds belangrijker rol. Inmiddels zijn er bijna 2 miljoen flexwerkers: mensen die via uitzendbureaus, detacheerders, payroll-organisaties of als ZZP’er werken.

Het inperken van dit soort constructies werkt niet. Werkgevers gaan niet zomaar vaste contracten aanbieden. Andere vormen van tijdelijke contracten (nulurencontracten, uitzendwerk) zullen aan populariteit winnen: dat is dweilen met de kraan open. Mevrouw Hamer weet toch hoe de (arbeids)markt werkt?

In Nederland hebben we de afgelopen decennia – en tijdens de kabinetsformatie wederom – goed kunnen zien wat werkt. In overleg kunnen verstandige mensen veel bereiken. Het ontwikkelen van een duidelijke visie is daar onderdeel van. Afschaffen, verbieden en verbannen is een conservatieve benadering die geen plek heeft in een tijd waarin we vooruit moeten!

Er zijn diverse payroll-constructies die niet door de beugel kunnen. Dat geeft te denken, te verbeteren. Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. Wanneer we als maatschappij de teugels weer in handen nemen, kunnen we – juist met payrolling – duurzame inzetbaarheid van werknemers waarborgen.

De gedachte is simpel: we moeten niet langer denken in baanzekerheid, maar juist in werkzekerheid. De vraag naar werk verandert, banen veranderen. We moeten er niet vanuit gaan dat je altijd hetzelfde vak blijft uitoefenen. Het doel moet wél zijn om tot je pensioen aan het werk te blijven. Door geld te steken in opleiding en ontwikkeling houden we werknemers inzetbaar en maken we ze weerbaar tijdens ingrijpende veranderingen in de vraag naar bepaalde arbeid.

Het gesprek over iemands toekomstperspectief moet je hebben op het moment dat-ie aan een baan begint, en niet pas als het einde ervan in zicht is. Dat levert meer werkgelegenheid op dan het afschaffen van payroll-constructies.

Pieter Molijn
Duurzaam detacheerder, Zeist

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek