loading
views
0 reacties
Rein Leyenhorst

Gouden zoektocht naar young professionals

Ir. Rein Leyenhorst heeft zich gespecialiseerd in Flexicurity. Hij is bedrijfskundige, voormalig hogeschooldocent en onderwijsontwikkelaar bij verschillende hogescholen. Vanuit het lectoraat Flexicurity van de Hanzehogeschool Groningen heeft hij onderzoek gedaan naar uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen in het kader van Leven Lang Leren. Het onderzoek vormt de basis voor een aantal columns over opleiden binnen de flexbranche. Rein is voorzitter van de themagroep Arbeidsmarkt van het Landelijk Netwerk Associate Degree, waarin mbo- en hbo-instellingen samen met sociale partners en overheid op uitvoeringsniveau samenwerken aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe graad bij de hogere beroepsopleidingen in Nederland en Europa. X

Gouden zoektocht naar young professionals
Voorbeelden van enkele good practices in de samenwerking tussen uitzendorganisaties, hogescholen en universiteiten

Goud in de grond
Mijn onderzoek naar samenwerking tussen uitzendorganisaties en instellingen van hoger onderwijs* begon ik met de constatering dat een hogeschool beschikt over een groot reservoir aan huidige en toekomstige hoogopgeleide arbeidskrachten: ‘goud in de grond’. Dat reservoir aan arbeidskrachten vormt een relevant rekruteringskanaal voor uitzendorganisaties en onderwijsinstellingen zijn dan ook belangrijke toeleveranciers voor de uitzendbranche. Hier wordt ‘goud’ aangeboord.

In het onderzoek kwamen enkele succesvolle samenwerkingsconstructies tussen uitzendorganisaties, hogescholen en universiteiten kort aan bod en onlangs heb ik die informatie nog eens geactualiseerd.

Saxion

Saxion en Randstad: twee A-merken in de markt die elkaar versterken
In 2010 sloten Saxion en Randstad Uitzendbureau een convenant met een looptijd tot juli 2014. Beide partijen profileren zich als A-merk in de markt en hebben in de samenwerkingsovereenkomst afspraken vastgelegd om elkaar in die profilering te versterken. Randstad verwierf daarmee de status van strategisch partner van de hogeschool, de enige commerciële aanbieder op het gebied van uitzending en detachering op de website van Saxion.

Samenwerking op strategische thema’s
De samenwerking tussen Saxion en Randstad is vormgegeven in activiteiten die voortvloeien uit een viertal strategische thema’s:

 • Een sterke relatie met het werkveld
  Partijen werken binnen dit thema onder andere samen met KPMG aan activiteiten voor beginnende HRM’ers in een actief HRM-netwerk.
  Een andere activiteit vormt de Randstad Topsportacademie, verbonden aan de overeenkomst Partner in Sport tussen Randstad en NOC*NSF. Randstad tekent voor het sponsorcontract, Saxion voor inhoud en kwaliteit van het curriculum.
  Randstad sponsort introductiedagen en biedt docenten stagemogelijkheden, Saxion biedt de uitzendorganisatie toegang tot voorlichtingsdagen en bedrijvencontactdagen van de verschillende opleidingen.
 • Onderwijsintensivering
  Onder dit thema vallen verschillende bemiddelingsactiviteiten van Randstad voor studenten in verschillende fasen van hun opleiding, waaronder sollicitatietrainingen.
 • Internationalisering
  Partijen werken nauw samen bij het aantrekken en behouden van buitenlands talent voor de regionale arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij de vormgeving van arbeidsovereenkomsten, belastingzaken en andere arbeidsrechtelijke zaken. Tevens worden samen internationale seminars georganiseerd over HR- en arbeidsmarkt gerelateerde thema’s.
 • Professionalisering
  Randstad adviseert Saxion over de optimale inzet van personeel en promoot actief scholingsactiviteiten van Saxion bij haar opdrachtgevers.
  Saxion maakt gebruik van trainingen en workshops van Randstad binnen het eigen interne opleidingscentrum Saxion Academy.

De samenwerking in de praktijk
In oktober sprak ik Joline Luitjens, HRM-manager bij Saxion, een hogeschool met ruim 23.000 studenten en bijna 2300 medewerkers met vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn. Voor de samenwerking met Randstad is Joline regiehouder vanuit de HRM-afdeling. Saxion staat in een recent onderzoek van Effectory en VNU Vacature Media naar ‘Beste Werkgevers 2012’ op plaats 20 van de top-50 van non-profit bedrijven; bij de onderwijsinstellingen uit het onderzoek bekleedt Saxion zelfs de eerste plaats!

De strategische samenwerking tussen Saxion en Randstad verloopt in de praktijk van alledag naar wens en zowel studenten als personeel ervaren de voordelen. Door de betrokkenheid van de voorzitter van het College van Bestuur van Saxion is de overeenkomst goed verankerd op het strategisch niveau van de organisatie.
Natuurlijk zijn er verbeterpunten: het convenant is nog te sterk een HRM-aangelegenheid en de regie dient meer ‘in de lijn’ vorm te krijgen. Daarnaast blijft de gezamenlijke profilering naar externe partijen een punt van aandacht.
“Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als Randstad melding maakt van onze prachtige positie in het Beste Werkgevers onderzoek”, aldus Joline Luitjens.

StartPeople – CampusRecruitment bij Hogeschool Utrecht – Campus4Work bij Universiteit Utrecht
Een verregaande vorm van samenwerking is te vinden bij de Campus locaties van StartPeople bij de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht op het Uithof-complex aan de rand van de stad. In beide locaties, die schuin tegenover elkaar aan de Heidelberglaan liggen, zijn zowel activiteiten van de uitzendorganisatie als van de onderwijsinstellingen samengebracht. Campus4Work, de locatie bij de universiteit, is dit voorjaar afgesplitst van Campus Recruitment bij de hogeschool.
Daphine Jacobs houdt als Manager Account Regio Midden Nederland vanuit StartPeople toezicht op beide locaties. En ze regelde openhartige interviews met medewerkers ter plekke.

Campus Recruitment – Hogeschool Utrecht
De campusconstructie is ruim vijf jaar geleden vormgegeven door een Europese aanbesteding vanuit de drie partijen. Daarbij was één van de uitgangspunten het faciliteren van de mobiliteit van studenten naar een studiegerelateerde (bij)baan of startersfunctie .
Campus Recruitment is een ´alles onder één dak´-constructie, zowel gericht op bemiddeling van studenten als van personeel. Er werken meerdere intercedenten van StartPeople, maar er is ook een kantoor van Interval Services, dat bij navraag een payroll-constructie van de hogeschool zelf blijkt te zijn. Met ‘praktijkbureaus’ van de hogeschool bestaan goede contacten. StartPeople biedt bijvoorbeeld in samenwerking met die bureaus cv-checks aan, workshops of inhouse dagen waarbij in samenwerking met werkgevers interesse wordt gewekt voor een stage of baan bij de betreffende organisaties.
Een bijzondere vorm van dienstverlening is de werving en inzet van surveillanten bij alle examenactiviteiten gedurende het studiejaar vanuit een door StartPeople onderhouden surveillantenpool.

Voltijdstudenten gaan doorgaans vanaf het eind van het tweede studiejaar op zoek naar bijbanen. StartPeople bemiddelt steeds meer naar stageplekken die samenhangen met de studierichting en de studiefase. Wel werd altijd al gekeken of in bijbanen ervaringen kunnen worden opgedaan die ten goede komen aan het cv van studenten.
En er wordt bemiddeld naar startersfuncties voor pas afgestudeerde hbo’ers en academici. Zulke functies worden vanuit de landelijke vacature-database van StartPeople op de site www.campusrecruitment.eu gezet. Voor de startende professionals die op deze manier zijn bemiddeld, hanteert StartPeople soepele regelingen om de overgang naar een vaste aanstelling bij werkgevers te bevorderen.

Facts & figures Campus Recruitment

Dit jaar heeft StartPeople:

 • alle studenten van de hogeschool Utrecht een mail gestuurd
 • 500 reacties gehad via de site
 • ruim 300 studenten bemiddeld naar een (bij)baan
 • ruim 25 plenaire CV-checks georganiseerd bij HU en UU
 • ruim 10 plenaire sollicitatietrainingen gegeven
 • 5 plenaire social media trainingen verzorgd
 • 4 speed dates georganiseerd met het bedrijfsleven
 • 4 inhouse dagen georganiseerd

Campus4Work – Universiteit Utrecht
De onlangs gestarte campus bij de Universiteit Utrecht is sterk in de organisatie ingebed. De locatie bestaat uit enkele ruimten in een gang, die gedeeld wordt met paramedici (bedrijfsarts, fysiotherapeut) en Work2Work, een onderdeel van de universiteit gericht op re-integratie van medewerkers.
Ik sprak op de campus met intercedente Marcella Smit, die in het voorjaar haar Associate Degree diploma Intercedent had behaald; dit Ad-programma maakt deel uit van de MER-opleiding van de hogeschool en is samen met StartPeople vormgegeven. Voor Marcella was de opzet van deze campusvestiging bij de universiteit haar afstudeerproject bij StartPeople en vervolgens trad ze meteen in dienst: een mooi voorbeeld van de beoogde studentmobiliteit!

Campus4Work heeft geen eigen website, maar wordt expliciet genoemd op de site van de universiteit  en in het bedrijfsblad DUB.
Universitair studenten melden zich minder dan hun hbo-collega’s voor bemiddeling naar bijbanen en afgestudeerden zijn ook bescheidener in hun starteisen op de arbeidsmarkt dan hbo’ers. Veel WO’ers blijven bij universiteiten en overheidsinstellingen werken.
Eind oktober waren bij Campus4Work ongeveer 150 starters ingeschreven, een dertigtal gegadigden voor bijbanen en 50 studenten waren opgenomen in het zogenaamde klussenbestand, van waaruit diensten worden geleverd bij het opbouwen van tentoonstellingen, inrichten van congresruimtes en dergelijke.

LSG.nl

Laurens Simonse Groep
De Laurens Simonse Groep (LSG) ken ik sinds 2007 via een young professional die ik eerder bij zijn afstuderen begeleidde en die sindsdien als gastdocent en rolmodel optreedt in de specialisatie Loopbaancoaching & Recruitment voor HRM-studenten van de Hanzehogeschool Groningen.
In haar missie geeft LSG aan zich zowel in te zetten voor de groei en ontwikkeling van young professionals àls van bedrijven àls van eigen medewerkers: “Laurens Simonse Groep wil er voor zorgen dat alle partijen daadwerkelijk beter worden en een volgende stap kunnen maken”.

Het concept van LSG is verbluffend eenvoudig en effectief. De grondslag werd door de oprichter eind jaren negentig gelegd in zijn afstudeerscriptie bij de opleiding HEAO Bestuurskunde van Avans Hogeschool in Tilburg. Hij voorzag een tekort aan hoogopgeleide professionals op de arbeidsmarkt en startte in 1998 onder de naam StudentenBureau de bemiddeling van HBO-/WO-studenten naar stageplaatsen, traineeships en startersfuncties. Kort daarna richtte Simonse Bijbanen.nl op met de intentie nog eerder in contact te komen met de toekomstige professionals.
LSG maakt mèt haar dochterbedrijven gebruik van een centrale verzameling van alle kandidaatgegevens. Instroom van en kennismaking met kandidaten vindt via de verschillende bedrijven plaats. Veelbelovende groepen kandidaten worden blijvend gevolgd. Het gevolg is, dat men zijn young professionals goed leert kennen, waardoor adequate ondersteuning bij ontwikkeling en bij bemiddeling naar verschillende sectoren van de arbeidsmarkt op gedegen basis kan plaats vinden.

De dienstverlening strekt zich inmiddels uit van huisvesting en bijbanen tot en met medior en senior functies (zie LSG)
Zo bestaat sinds 2011 het LSG Career Center, een opleidingsinstituut waar aan de young professionals die men bemiddelt zowel persoonlijke vaardigheids trainingen als vakinhoudelijke trainingen worden aangeboden. Ook zijn binnen verschillende sectoren samenwerkingsverbanden ontstaan. Voorbeelden zijn de samenwerking met Dinalog, het logistieke kennisportal van Nederland, met Hogeschool E3 ICT of met Imtech, Europees dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw.

Facts & figures Laurens Simonse Groep

Wat doet LSG online?

 • 160.000 bezoekers per maand: 50.000 StudentenBureau, 90.000 Bijbanen.nl, 20.000 LSG.nl
 • meer dan 2 miljoen bekeken vacatures per jaar
 • aantal vacatures online: StudentenBureau 2000/jaar, LSG 550/jaar, Bijbanen 1100/maand

Waar werkt LSG mee?

 • ruim 256.000 kandidaten in het bestand, ingedeeld naar een tiental sectoren / vakgebieden
 • kandidaten: 40% middelbaar onderwijs, 13% MBO, 36% HBO, 11% WO
 • ruim 49.000 bedrijven in het bestand
 • 75 bezoeken per jaar aan hogescholen en universiteiten

Wat levert het op?

 • ruim 32.000 inschrijvingen
 • ruim 108.000 reacties op vacatures
 • ruim 4800 interviews op de kantoren van LSG
 • bijna 3150 sollicitatiegesprekken bij klanten
 • bijna 2400 bemiddelingen bij ruim 1200 bedrijven in heel Nederland

The best is yet to come
Onlangs fantaseerde ik met een collega over de situatie dat een hogeschool of universiteit al haar tienduizenden studenten zou oproepen zich te vervoegen bij de lokale campusvestiging voor hun bijbanen, stageplaatsen, leer-werkplekken, startersjobs of vervolgplaatsen op medior en senior niveau. Op grond van welke overwegingen zou een opleidingsinstituut daartoe bereid zijn en zo haar ‘goud in de grond’ ontsluiten?

Wie de sleutel van dit raadsel vindt, is spekkoper!

Rein Leyenhorst

*Zie mijn column voor FlexNieuws: Uitzendbureaus als co-maker onderwijs bij Leven Lang Leren.

 

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek