loading
views

Het Nationale Payroll Congres 2012

Het Nationale Payroll Congres 2012

Het Nationale Payroll Congres 2012

Politieke oproep VPO-voorzitter Claes tijdens Payroll Congres
“Samen nette payroll reguleren en uitwassen aanpakken”

Het belang van payrollen, regulering, het VPO-keurmerk en aanpakken van excessen stond maandag 3 december centraal tijdens Het Nationale Payroll Congres 2012. Onder grote belangstelling van ruim honderd aanwezigen kwamen uiteenlopende sprekers – voor en tegenstanders – hierover aan het woord in Nieuwspoort in Den Haag.

De positie van payroll als HR-instrument op de arbeidsmarkt stond dit jaar volop in de politieke belangstelling. Midden in de politieke arena van Nieuwspoort keek gespreksleider Paul van Liempt (BNR/FD) daarom terug op de actuele ontwikkelingen met VPO-voorzitter Jeu Claes en bestuurslid Jurriën Koops. Met veel aandacht voor het dit jaar gelanceerde VPO-keurmerk voor professioneel werkgeverschap. “Dat zorgt voor duidelijkheid over de betrouwbaarheid van VPO-leden, maar daarmee zijn veel misverstanden nog niet uit de wereld,” stelde Claes. “Veel van wat de politiek en vakbeweging willen, zit ingebakken in ons keurmerk. Ik roep hen daarom op ons te helpen om nette payroll goed te reguleren en uitwassen aan te pakken.”

Ook voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland brak een lans voor payrollen met VPO-keurmerk. “72% van de payrollkrachten werkt in het midden- en kleinbedrijf. In deze onzekere tijden is het een belangrijke oplossing voor mensen om aan het werk te komen, als werkgevers hen geen vast contract kunnen bieden. Dat kan op een hele nette manier. Ik zou de vakbeweging daarom aanraden hierover weer actief mee te praten. Er valt ook wat te winnen voor werknemers,” aldus Biesheuvel.

Perspectief
Actuele economische trends stonden centraal in een lezing van Han Mesters, sector banker zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO. Hij keek vanuit brede maatschappelijke ontwikkelingen als de economische crisis, demografische ontwikkelingen, terugkerende krapte op de arbeidsmarkt en de ‘generatie Einstein’ naar de toekomst van flexibele arbeid en de positie van payrollen. Twee belangrijke verwachtingen: de flexibilisering zet hoe dan ook door en zakelijke dienstverlening wordt minder winstgevend. “Dat vereist nieuwe werkmodellen. Ik ben daarbij positiever over het perspectief voor payrollen dan bijvoorbeeld voor uitzenden,” aldus Mesters.

Presentatie Han Mesters, ABN AMRO: “De toekomst van de payroll sector” 

In een discussie tussen inleners (Hogeschool Rotterdam en Schaeffler Nederland), twee kritische politici en de zaal stonden de lusten, lasten en voorwaarden voor nette payroll centraal. Als vanzelf ontstond een levendige discussie waarbij Paul Ulenbelt (SP) vooral inzette op een ‘vast contract voor iedereen’. Ook Steven van Weyenberg (D66) was kritisch over payrollen als alternatief voor een vast dienstverband: “Als werkgevers iets anders nodig hebben om mensen in dienst te kunnen nemen, moeten we wellicht eerst kijken naar de positie van een vast dienstverband en bijvoorbeeld de versoepeling van het ontslagrecht.”
Waarschijnlijk moet ‘vast minder vast’ en ‘flex minder flex’, concludeerde iemand in de zaal, waarna opnieuw de onjuiste beelden over payroll ter sprake kwamen. “De politici gaan er wel weer van uit dat payrollen minder vast zou zijn,” reageerde een VPO-lid. “Maar de mensen die bij ons in dienst zijn, hebben vaak meer en betere rechten dan bij een gemiddeld vast contract in het midden- en kleinbedrijf.”

In zijn slotwoord stelde VPO-voorzitter Claes daarom dat er nog veel werk te doen is voor de branche, maar dat hij tijdens het congres ook al lichtpuntjes ziet voor de komende tijd.

Bron: VPO, 4 december 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek